Математиката е като плетенето

Математиката е като плетенето

07/03/2019 Off By nina

Сара Дженсън е професор по математика, която преподава математика с игли за плетене и прежда, вместо да използва традиционните калкулатори и учебници. Асистентът по математика в Carthage College има за цел да накара хората да разберат математиката като метод за по-добро разбиране на света около тях. Начинът, по който й хрумнало да преподава, е чрез плетене и наблюдение на реални обекти.

Асистент-професорът по математика, Дженсън, споделя своите специални класове по математика и резултатите от преподаването по този начин в блог пост. Тя помолила група студенти да кажат първата дума, която им идва на ум, когато си помислят за математика. „Изчисления“ и „уравнение“ били най-честите отговори. Когато същият въпрос бил поставен на професионални математици, те отговорили с „критично мислене” и „решаване на проблеми”. Когато толкова много хора описват математиката като синоним на изчисление, не е чудно, че толкова често чуваме израза „мразя математиката“.

Часовете по „математика и плетене“ започват с това студентите да изплетат декоративни възглавнички, което демонстрира съществения аспект на математиката, че тя е еквивалентност. Дженсън казва, че “фундаменталното за математиката е уравнението, а решаващо за това е знакът за равенство”. Тя дава примера x = 5. Математически това означава, че x има същата стойност като 5, което означава, че числото 5 и стойността на x трябва да бъде една и съща. Дженсън казва, че в живота нещата не винаги са толкова ясни и често две количества не са еднакви, но по същество, по някои критерии, са едни и същи.

За да покажат това, учениците от нейния клас, плетат възглавници и плетката на възглавниците, показва еквивалентност. Тя преподава друга тема чрез своя занаят, наречен „геометрия на гумените листове“. Това поле изисква от обучаемия да си представи, че целия свят е изработен от гумени листове и след това да преосмисли какво означава това като форми и топография. Ако смятате, че е трудно, тогава може би можете да си го представите, като ползвате за пример плетенето. Начин за създаване на предмети като ръкавици или чорапи е с пет игли за плетене.

Шапката се създава с помощта на три игли, които придават на предмета формата на триъгълник, но след като я завършим и иглите се отстранят, шапката или ръкавицата омекват и стават кръгли. Геометрията на гумените листове предполага, че триъгълникът и кръгът могат да бъдат еднакви, ако са направени от гъвкав материал. Разгледани така, всички многоъгълници могат да приемат формата на кръг. Учениците от класа „математика и плетене“ прекарваха времето си да плетат различни шалове и други кръгли предмети, за да размишляват около тази теория. Дженсън казва, че с помощта на тези средства за обучение, тя може да отвори света на математиката за огромна аудитория и да им помогне да възприемат математическата мисъл в ежедневието си.

Превод от английски – Нина Жишева