Античната религия зороастризъм

Античната религия зороастризъм

01/03/2019 Off By martha

Повечето хора вероятно биха се изненадали, че Фреди Меркюри, известният певец от група Куийн, е роден с името Фарох Булсара. Той идва от семейство парси, които са имали корени в Индия и са били зороастрийци по вяра.

Бягайки от мюсюлманите в Персия, между VII и IX век зороастрианците се установяват в Индия, където се наричат ​​„парси”. Те желаели да се интегрират в новото си обкръжение, но също така останали верни на ценностите, убежденията и практиките на тяхната религия. Според много учени тази религия има влияние върху християнството, исляма и юдаизма.

Нима това е предшественик на християнството?

Зороастрийската вяра е една от най-старите религии в света, която се датира от 1200 година пр.Хр. Зороастър, пророк, който живял в земите на съвременен Иран, е смятан за основател на религията. Смята се, че той е съставил гатите – химни, които съставляват значителна част от литургичните текстове на зороастрийците. Според зороастрийската традиция, Ахура Мазда е върховен господар и създател. Той представлява всичко, което е добро. В този аспект религията е един от най-старите примери за монотеизъм или вярата в един бог. Основните принципи на вярата се основават на противопоставянето между Ахура Мазда и силите на злото, които са представени от Ангра Майню – духа на унищожението, злокачествеността и хаоса. Този зъл дух създава змия, наречена Ази Дахака, символ на подземния свят. Вярванията твърдят, че истината е представена от светлина, а парсите винаги се обръщат към източник на светлина, когато се молят – огън, слънце или луна, всички символизиращи тази духовна светлина.

Днес зороастризмът е малка, но благочестива религия. През 2004 г. са изчислили, че в света живеят между 128 000 и 190 000 зороастрийци, като 18 000 живеят в Съединените щати. Те също така са допринесли за много повече културен принос, отколкото първоначалната вълна от бежанци зороастрийци си мечтала. Семейството на Фреди Меркюри били мигранти. Първият им дом е бил Индия. Подобно на предците си, Фреди Меркюри се интегрира в нова култура. Въпреки промяната на името си, той останал изключително горд от наследството си.

Автор: Мартина С. Попова