Била ли е предназначена Мария Магдалена да бъде първият папа

Била ли е предназначена Мария Магдалена да бъде първият папа

25/06/2019 Off By nina

Появиха се нови доказателства, които предполагат, че Мария Магдалена е вероятният наследник на Исус. Значението на Мария Магдалена винаги е било приемано, защото тя е била главният ученик, дошъл до гроба във всичките четири евангелия, а не апостолите мъже. Но съществува и едно двусмислие между различните евангелия за случилото се в гробницата. Именно гробницата е мястото, където Мария Магдалена и другите жени видяха или мъже или ангели в бели блестящи дрехи.

Обаче окончателният вариант с Евангелието на Йоан е достатъчно решителен, за да може един следовател да постави много предизвикателен въпрос, а именно – Как може Мария Магдалена да погледне в гробницата и да види два ангела, които седят, единият до главата, а другият в краката, където е лежало тялото на Исус, докато Петър видя само ленени дрехи? (Йоан 20: 6-14) Тези две напълно различни гледни точки на това, което са видели Мария Магдалена и Петър, предполагат, че те явно са гледали в две отделни стаи.

Съществува обаче готов отговор на пъзела и странно, той е очертан открито в Евангелието. Това е мястото, където се казва, че завесата на храма или скинията е разкъсана на две, когато Исус умира на кръста. Възможно ли е писателите на Евангелието да са използвали скиния с две помещения, като образ на гробницата, за да свържат събитията от смъртта на Исус до неговото възкресение?

Евангелията са били написани около тридесет до седемдесет години след възкресението и писателите са описвали събитията, отделени от първоначалната обстановка. Те също така са имали и незавидната задача да обяснят мистичната концепция за възкресението.

Скинията представлява идеален форум за обвързване на събитията и новите доказателства предполагат, че тя е била проектирана за тази цел. Може би това е причината олтарите на християнските църкви да бъдат украсявани със скинии. Нещо повече, тези скинии съхраняват и нафората, която символизира Христовото тяло.

Първоначалната скиния е била палатка, издигната от Моисей на път към Обетованата земя. Тази палатка била разделена на две стаи с воал. Една стая представлявала изключителната стая на Бог и тя символизира Небесата. В нея се е намирал Свещения Кивот, заедно с два ангела, които седят на единия край на Господното седалище. Само първосвещеникът е имал достъп до тази божествена вътрешна камера. За разлика от тях редовните свещеници били ограничени да служат във външната камера на палатката, която символизира земята.

Разказването на събитията през обектива на скинията води до размиване на изображението и то придобива революционни последствия за Мария Магдалена. Евангелието на Йоан показва, че тя е в състояние да погледне в Божията небесна стая, защото видя двамата ангели, седящи на двата края на мястото, където са лежали главата и краката на тялото на Исус. Това означава, че писателят на Евангелието е дал на Мария Магдалена същия статус като на традиционния първосвещеник. Да, статутът на първосвещеника, защото само те са имали достъп до Божията небесна стая.

За разлика от нея, Петър видял само ленените одежди и това означавало, че той е бил ограничен до външната земна стая, което показва, че той е бил обикновен свещеник. Ако това обяснение със скинията би могло да бъде обосновано, би било убедително да се счете, че Мария Магдалена е избрана за наследника на Исус.

Превод – Нина Жишева