В Азия отново опаковат стоките в листа

В Азия отново опаковат стоките в листа

09/04/2019 Off By nina

Една от основните цели в днешното общество е да намали консумацията на пластмаса и да образова хората за екологичните и глобалните промени и проблемите, пред които сме изправени в момента. Въпреки че много от нас вярват, че рециклирането ще реши проблема и продължаваме да използваме пластмаса, всъщност ние продължаваме да замърсяваме. През 2013 г. 254 милиона тона боклук бяха произведени само в САЩ и само около 30% бяха рециклирани. Това означава, че останалите са се оказали в депо и ще останат там до 1000 години, създавайки токсичен газ, замърсявайки Земята и дори свършвайки в океаните, убивайки много невинни същества. Тъй като повечето от нас не виждат реалността, която наистина често остава скрита за нас, много е важно да образоваме хората и да им отворим очите, за да разберат, че пластмасовата опаковка, която използват за няколко секунди, ще отнеме до 1000 години, за да се разложи.

За да започнат положителна промяна, супермаркетите в Азия започнаха да използват листа, за да опаковат зеленчуците си. Този тип опаковане не само е икономически изгоден, но и спестява толкова много пластмаса, която иначе би се рециклирала или би се оказала в депо.

Наскоро Китай спря да внася боклук от цял ​​свят и се концентрира върху рециклирането на собствените си отпадъци. Преди това над 30% от световните отпадъци стигаха до Китай, предизвиквайки общоприетото убеждение, че азиатските страни са тези, които са отговорни за по-голямата част от отпадъците в света. Сега азиатските страни, включително Виетнам и Тайланд, търсят нови начини за избягване на пластмаса. Това стана солидна основа за нови бизнес идеи. Една от тези идеи е нов, екологичен начин за опаковане на стоките, на мястото на пластмасовите опаковки.

Превод от английски – Нина Жишева