Дивите пчели рециклират пластмасата

Дивите пчели рециклират пластмасата

10/06/2019 Off By nina

Няколко пчелни вида започнаха да използват пластмасови отпадъци, за да изграждат гнездата си, намеквайки за степента на замърсяването.

Пластмасата се натрупва в екосистемите по целия свят, а не само в океаните и езерата. Нейното вредно въздействие върху дивата природа е широко документирано, но няколко животни – като беседковите птици и раците отшелници – правят всичко възможно, за да я рециклират. Според проучване от 2014 г., дивите пчели в Канада са се приспособили към условията, като са използвали части от пластмасови отпадъци, за да изградят своите гнезда.

Тези малки насекоми не могат да рециклират достатъчно пластмаса, за да постигнат забележими резултати. И все пак, тяхната изобретателна употреба на полиуретан и полиетилен илюстрира колко широко се разпространява пластмасовото замърсяване и как някои диви животни се адаптират към него.

“Пластмасовите отпадъци проникват в глобалния пейзаж”, пишат авторите на изследването в списание Ecosphere. “Въпреки че са документирани неблагоприятни въздействия върху видовете и екосистемите, има малко наблюдения за поведенческа гъвкавост и адаптация при видовете, особено при насекомите, към все по-богатите на пластмаси среди.”

снимката е взета от https://beeinformed.org/2014/07/30/alfalfa-leafcutter-bee-megachile-rotundata/

Изследователите са открили два вида leafcutter пчели, които влагат в гнездата си пластмаса, като всяка от тях носи в гнездо видове пластмаса, имитиращи естествените материали, които традиционно използват. Пчелите leafcutter не строят големи колонии или не произвеждат мед като медоносните пчели, а предпочитат малки гнезда в подземни дупки, кухини или пукнатини в сгради.

Една от изследваните от тях пчели, пчелата leafcutter, обикновено отхапва парчета листа и цветя, за да направи гнездата си. Но изследователите са открили, че три от осем клетки от племето съдържат фрагменти от полиетиленови пластмасови торби, които заменят средно 23% от нарязаните листа във всяка клетка. “Всички парчета са с един и същ бял лъскав цвят и” консистенция от пластмасова торба”, съобщават изследователите, „и вероятно са от същия източник.”

Макар че не правят мед, пчелите leafcutter все още носят пари на американските и канадските фермери чрез опрашване на култури, включително люцерна, моркови, рапица и пъпеши. Евразийските насекоми бяха въведени в Северна Америка през 30-те години на миналия век за тази цел и оттогава са станали диви, като се присъединяват към много видове, местни на континента.

В отделно проучване, проведено в Аржентина между 2017 и 2018 г., изследователи, изучаващи опрашители на цикория, открили гнездо, изработено изцяло от пластмаса. Това е първият известен пример за такова строителство в световен мащаб. Те вярват, че пчелите, които са направили гнездата, са пчелите leafcutter от алфафа.

Превод – Нина Жишева