Добра идея ли е да горим пластмасови отпадъци?

Добра идея ли е да горим пластмасови отпадъци?

13/03/2019 Off By martha

Какво трябва да се направи с набъбващия поток от пластмасови отпадъци, ако не искаме да го видим по клоните на дърветата, плаващи в океанските или запушващи стомасите на морски птици и китове?

Очаква се производството на пластмаса да се удвои през следващите 20 години, според доклад на Световния икономически форум. Междувременно процентите на рециклиране на пластмаси са около 30% в Европа, само 9% в САЩ и 0% в голяма част от развиващия се свят. Усъвършенстваните инсинератори, които изгарят пластмаса и други битови отпадъци, могат да произведат достатъчно топлина и пара, за да произведат електричество за местната мрежа. Европейският съюз, който ограничава депонирането на органични отпадъци, вече изгаря почти 42% от отпадъците си; САЩ изгарят 12,5%. Според Световния енергиен съвет, секторът на отпадъците за енергия вероятно ще наблюдава стабилен растеж през следващите години, особено в Азиатско-тихоокеанския регион. В Китай вече работят около 300 инсталации за отпадъци за енергия, а още няколко стотици са в процес на подготовка.

Но това добра идея ли е?

Изгарянето на пластмасови боклуци за създаването на енергия е разумно: пластмасата в крайна сметка е направена от въглеводороди, също като маслото, и е по-енергоемка от въглищата. Но няколко препятствия се очертават за голямо разширяване на изгарянето на отпадъци.

От една страна, направата на инсталации за отпадъци за енергия е трудно: никой не иска да живее близо до завод, който може да бъде домакин на стотици камиони пълни с боклук. Заводите за отпадъци също са скъпи за изграждане и тъй като те работят най-ефективно с постоянни потоци отпадъци, техните собственици често трябва да внасят материали от далеч. Големите инсталации генерират достатъчно електроенергия, за да доставят електричество до хиляди домове. Но проучванията показват, че рециклирането на пластмасови отпадъци спестява повече енергия – като намалява необходимостта от извличане на изкопаеми горива за преработването им в нова пластмаса – отколкото изгарянето.

До колко тази идея ще е сполучлива бъдещето ще покаже, но със сигурност е по-добре да използваме пласмасата за добро, отколкото да я оставим на унищожава нашата прекрасна планета.

Автор: Мартина С. Попова