Дори и вятърът може да е полезен!

Дори и вятърът може да е полезен!

14/01/2019 Off By djani

Вятърната  енергия (или енергията получена чрез вятъра) е възобновяем вид енергия и представлява кинетичната енергия на въздушните маси в атмосферата. Тя се превръща в полезна форма на енергия, най-често в електрическа или механична.

Пример за механична енергия е случаят, в който вятърът е използван за задвижване на платноходи, помпане на вода за напояване или задвижване на вятърни мелници.

Пример за Електрическа: с помощта на електрически генератори, силата на вятъра може да се превърне в електричество.

Конструирането на ветрогенератори не се посреща с ентусиазъм от всички, най-вече заради някои странични ефекти върху околната среда – разливане на смазочни материали и хидравлични течности, промени в микроклимата, опасност за птиците, загрозяване на пейзажа и други. От друга страна, установено е, че ако темповете, с които нараства добивът на полезни изкопаеми в света, се запазят, те много бързо ще бъдат изчерпани. Постоянното изгаряне на суровини (на въглища в ТЕЦ например), предизвиква отделянето на въглероден диоксид в атмосферата, който е един от основните фактори за глобалното затопляне. Това налага търсенето на нови източници на енергия, на алтернативни решения.

Едно такова решение е вятърната енергия, добита от механичната сила на вятъра, при която кинетичната му енергия се превръща в електрическа.

Приложенията на вятърната енергия са: за производство на електричество в така наречените „вятърни ферми“, за зареждане на акумулатори, осветление на сгради, паркинги, паркове, за захранване на офис оборудване и климатични инсталации и по принцип за задоволяване на всякакъв вид енергийни нужди.

Ветрените технологии използват енергията на въздушните маси над земната повърхност, които са резултат от движението, предизвикано от топлината на Слънцето и движението на Земята. Въздухът задвижва перките на енергийното съоръжение, монтирани на ротор в резултат на силата, която се създава от разликата в наляганията между високото налягане върху плоската повърхност на перките и ниското налягане на обратната им страна. (Надявам се знаете, че това не съм го измислила аз) Въртенето им води до директно производство на механична енергия, която може да се превърне в електрическа с помощта на електрогенератор. Най-общо казано, вятърната турбина е уред, който превръща вятърната кинетична енергия в електрическа. Електрогенераторът може да бъде с 2 или 3 витла.

Интересен факт е, че използването на морския вятър представлява по-широкомащабно и по-голямо предизвикателство, както и по-скъпо начинание, отколкото използване вятъра на сушата. Огромният му потенциал се дължи на отличните морски вятърни ресурси, които са по-силни и постоянни от тези на сушата. Това води до по-висока производителност.

След тази информация, никога няма да мога да използвам израза, че нещо е „отишло на вятъра” в познатият ни преносен смисъл. Ето, че дори вятъра има своята полезна функция. Стига ние хората да съумеем да го използваме за доброто на планетата ни.

източник снимки: Google

автор: Тезджан Ферад – Джани