Драстичните промени в природата

Драстичните промени в природата

12/03/2019 Off By martha

Светът, който споделяме, ще бъде драстично различно място само за 50 години. Нуждаем се от всеки човек спонтанно да реши да бъде „промяната“ и да премине към устойчиви, възобновими навици. Всички знаем, че това не е възможно. Не само, че екологичните бедствия ще бъдат по-често срещани и качеството на въздуха ще бъде натрупано с токсини, около 1,700 вида животни могат да изчезнат поради човешката дейност.


Изследователите казват, че тъй като хората продължават да използват все повече и повече земя, другите видове, живящи на нашата планета остават с малко място, което свободно да обитават. В резултат на това рязко намаляване на населението може да настъпи за над 1,700 вида земноводни, птици и бозайници. Еколозите направили тази прогноза чрез комбиниране на два вида информация: настоящите географски разпределения на около 19,400 вида в световен мащаб и прогнозираните промени в земното покритие при четири различни траектории. Казват, че техните открития свързват тези приемливи бъдещи перспективи и техните последствия за биологичното разнообразие. Направените анализи позволяват да се проследи как политическите и икономическите решения се очакват да доведат до намаляване на обхвата на местообитанията на животните в световен мащаб.

През следващите 50 години засегнатите видове ще загубят около 30-50% от сегашните си местообитания. Най-рискови са 886 вида земноводни, 436 вида птици и 376 вида бозайници. Предишни проучвания предвиждат, че до 2050 г. повече от 400 месоядни бозайници и видове копитни животни ще спаднат с една трета. Загубите в популациите на видовете могат необратимо да възпрепятстват функционирането на екосистемите и качеството на живот. Последиците за човешкия живот могат да се отразят в световен мащаб.

Време е да приеме, че ние също сме част от голямата, вечно работеща машина на природата. Ако не се грижим за нея ние също можем внезапно да се окажем застрашени от изчезване.

Автор: Мартина С. Попова