Дърветата, които произвеждат запалим метан

Дърветата, които произвеждат запалим метан

30/03/2019 Off By martha

Има повече причини от всякога за опазване на горите, но се появяват нови успожнения. Всяка година реките на Амазонския басейн препълват бреговете, превръщайки горите във влажни зони. Такива дървета могат да отделят голямо количество метан, показват нови изследвания.

През 1907 г. Франсис У. Бушонг, преподавател по химия в Университета на Канзас, съобщил за ново откритие. Намерил метан, основната съставка на природния газ, в дърво. Години по-рано когато отрязал дървета памук „наблюдавал образуването на мехурчета в сока върху прясно отрязания ствол и пънче. В университета той повтори теста на пламъка и този път заловил газови проби. Концентрацията на метан не е била много по-ниска от нивото, измерено в проби от газовите полета в Канзас.

J90GD7 Camping Ground Forest Landscape

Разширяваща се мрежа от изследователи е открила метан, изтичащ от дърветата на огромните наводнени гори на басейна на Амазонка. Сега изследването е регистирано като много повече от просто новост. Метанът е на второ място след въглеродния диоксид по своето значение като емисии на парникови газове, свързани с глобалното затопляне. При газопровод за природен газ метанът е сравнително чисто изкопаемо гориво.

Газът се натрупва. Емисиите изпреварват скоростта, с която естествените химични реакции във въздуха го разрушават. От 1750 г. концентрацията в атмосферата е нараснала повече от 250%. Човешките източници, свързани с покачването, са световното селско стопанство – по-специално добитъка и оризовите полета – депата и емисиите от нефтени и газови операции и въглищни мини.

Природните източници винаги са произвеждали големи количества газ – понастоящем на равнището на тези от селското стопанство. Основният източник е микробната активност в мокри и влажни зони, лишени от кислород. Пълното въздействие на метана от дърветата върху климата е далеч от това на десетките милиарда тона въглероден диоксид, отделян ежегодно от димоотводи и изпускателни тръби, или метан от огромни стада или газови полета.

Има достатъчно несигурност в оценяването на „глобалния метанов бюджет“, че дърветата могат да се окажат съществен източник. За момента това остава новооткрита и несигурна черта на влиянието на растителността върху планетата ни.

Автор: Мартина С. Попова