Електронните цигари крият сериозни опасности

Електронните цигари крият сериозни опасности

24/12/2018 Off By nina

Електронните цигари, са сравнително ново явление, което става все по-популярно през последните няколко години. Скорошно проучване на CDC (Centers for Disease Control) показва, че от 2011 до 2013 г. броят на младежите, които никога не са пушили, но са опитвали електронни цигари, се е утроил от около 79 000 на над 263 000 души. Електронните цигари се предлагат на пазара като по-добра алтернатива на традиционните цигари, но, като нов продукт, данните за въздействието на тези заместители на цигари върху здравето отнемат време, докато бъде отчетено. Въпреки това неотдавнашният анализ на химикалите, съдържащи се в електронните цигари, показва защо е възможно най-добре избягването на продуктите изцяло.

За разлика от традиционните цигари, електронните цигари се зареждат с изпаряваща се течност. Тази течност се състои от редица химикали, сред които пропиленгликол, глицерол, никотин и различни ароматични вещества. Въпреки че тези химикали не звучат напълно привлекателно, новото изследване показва, че реалната опасност може да бъде в това как тези съединения се променят при нагряване.

За да използвате електронна цигара, зареждате течността и подавате електричество, което да я затопли, докато се изпари. При тази температура химикалите във флуида се подлагат на процес на разрушаване и се превръщат в други химикали. Използвайки усъвършенствана измервателна система, наречена спектроскопия с ядрено-магнитен резонанс, учените изследваха новите химикали и получиха особено важен резултат.

Когато течността на електронната цигара се разпадне, тя произвежда и формалдехид и агенти, освобождаващи формалдехид – изключително обезпокояващ резултат, като се има предвид, че формалдехидът е известен канцероген. Всъщност, статията сравнява риска от развитие на рак от този токсин в е-цигарите до риска от рак от тютюнопушенето на традиционни цигари и стига до стряскащия резултат, че рискът от електронни цигари може да бъде до 15 пъти по-висок.

Въпреки че електронните цигари все още са нови, тези първоначални данни трябва да бъдат сериозно обмислени. Дори ако изглежда, че има ползи за преминаването от традиционна цигара към електронната версия, дългосрочните последици за здравето на тази нова алтернатива далеч не са напълно изяснени и тази предварителна информация показва, че ефектите могат да варират от по-малко от безопасно до изключително опасно. Споровете дали е-цигарите са по-добри или по-лоши от традиционните цигари остава да бъдат решени, но, ако държите на здравето си, най-добре е просто да не започвате да пушите.

Автор – Нина Жишева