Енергия от Слънцето

Енергия от Слънцето

18/01/2019 Off By djani

Планетата Земя разполага с наистина ценни ресурси. Технологии, които биха облекчили бюджета, биха помогнали на планетата да диша. Тънкият момент е, че тези иновации все още не са достъпни за всички и не са никак в интерес на големите монополи. В тази статия ще спрем вниманието си на едно от тези добри решения.

Слънчевата батерия  е комбинация от  фотоклетки  – полупроводникови устройства, които директно превръщат слънчевата енергия в пряк електрически ток.

През 1839 г. Александър Бекерел открил ефекта от превръщането на светлината в електричество. Чарлз Фриц започва да използва селен за превръщане на светлината в електричество. Първите прототипи на слънчеви клетки са създадени от италианския фотохимик Джакомо Луиджи Чамичан. През 2014 г. в Холандия бе открита първата в света колоездачна пътека на слънчеви панели.

Всеобща заблуда е, че слънчевите панели произвеждат повече енергия при горещ слънчев ден. Това не е точно така. За генериране на електричество, слънчевите клетки се нуждаят от светлина, но температурата, напротив, намалява тяхната ефективност. Ето защо, яркото слънце и ниската температура са идеални условия за слънчевите панели. Разбира се, при облачно време, панелите ще произвеждат по-малко светлина. Но при слънчево студено време батериите ще бъдат много ефективни.

За съжаление, слънчевите панели и колекторите няма да могат да ви осигурят достатъчно енергия през зимата. Ако панелите ви са покрити със сняг, слънчевата батерия изобщо няма да генерира електричество.

На този етап, все още слънчевите панели (колекторите) не могат да осигурят изцяло нуждите ви за топла вода или отопление, но те значително могат да ви спестят от сметките за електричество. Толкова много, че вашата система ще се изплати за по-малко от 10 години. Ако не сте свързани към електрическата мрежа и използвате генератор за производство на електроенергия, тогава фотоволтаичната система ще се изплати за период от няколко месеца до 2-3 години, в зависимост от цената на горивото и разходите за основен ремонт или подмяна на генератора на гориво.

Слънчевите панели позволяват да спестите от плащанията за електричество през цялата година.

Любопитен факт е, че слънчевите панели са един от основните начини за получаване на електрическа енергия на космически кораби: те работят дълго време без консумация на каквито и да е материали, и в същото време са безопасни за околната среда. Благодарение на слънчевите панели, можете сами да произвеждате част от консумираната електроенергия.

Дано доживеем денят, в който добрите алтернативи са достъпни за всички нас.

източник снимки: Google

автор: Тезджан Ферад – Джани