Жаба, която си сменя пола

Жаба, която си сменя пола

27/03/2019 Off By martha

Какво определя дали животното е мъжко или женско? За жабите, полът е много по-сложен, отколкото си мислите. Доказано е, че жабите преобръщат пола си в замърсените крайградски езера. Сега същото се е случило и в по-девствените гори.

За някои същества, като влечуги и риби, полът може да бъде силно повлиян от околната среда. Морските костенурки, които растат в по-топъл пясък, е по-вероятно да са женски. Бозайниците обаче са много по-обвързани с генетиката: ако сте генотипно мъжки в утробата, вероятно ще се развиете външно като такъв. Земноводни като жаби лежат някъде по средата между двата варианта. Те са основно повлияни от генетиката, но околната среда също играе роля. В лабораторията, някои замърсители като синтетични естрогени и хербициди са показали, че индуцират генетично мъжки жаби да се развиват външно като женски.

Изследванията също започнаха да сочат, че това се случва в природата. През 2014 г. проучване установи, че изтичащият от замърсяване отток в крайградските езера на САЩ може да превръща амфибиите от мъжки пол в женски. Въпреки това продължаващата работа на същата група показва, че обръщане на пола се извършва и в по-девствените горски езера – което предполага, че това е и природен феномен, поне при този вид. Проучване, публикувано през февруари 2019 г., откри жаби с преобърнат пол в по-голямата част от изследваните водни тела. Освен това не е установена връзка между това колко от зоната около езерото е била разработена от хора.

Това звучи абсурдно сложно за една проста жаба, но последните проучвания са документирали точно същата изтънченост в няколко вида гущери. Защо това се случва и, погледнато от природна гледна точка, това изобщо нужно ли им е на жабите, все още не се знае.

Автор: Мартина С. Попова