Животинските общества

Животинските общества

04/05/2019 Off By martha

Рибен пасаж, стадо елени, пчелен рой… Понятието е едно и също: група. Но внимание, групата не отразява само броя. Това, което характеризира пасажа, стадото или роя, е принадлежността на членовете към един и същи вид и социалната връзка, която ги обединява. Някои образуват дори общества, не много различни от нашето.

“За да живеем добре, живеем заедно”, това е сякаш правилото при стагните животни. Съюзът им е подчинен на интереса: така се увеличават шансовете им за оцеляване. Стадото антилопи е по-трудно за лов, отколкото самотно животно. Един индивид наблюдава да не се приближава хищник, докато другите пият. Всички заедно се защитават по-добре при нападение. Ето защо ловците ловуват често по двойки или тройки: това отнема по-малко енергия. Групата осигурява също така по-добри възможности за размножаване или отглеждане на малките.

Социалната група се развива в зависимост от ражданията и умиранията, но също и заради напускането на по-възрастните членове и интегрирането на новодошлите. Индивидите напускат по свое желание или се изгонват. Младите мъжки често се присъединяват към групи от млади самци, докато успеят да се интегрират към нова група и да започнат да се размножават. Така е при хипопотамите. Обучението на обществен живот става често с майката чрез игра.

При социалните ципокрили насекоми (пчели, оси, мравки…) царицата влияе върху поведението и физиологията на своите работници. Тя успява да блокира размножителната им исситема, когато ги доминира физически или, при по-развитите общества, като отделя химически вещества: феромони. Обменът на храна между индивидите поддържа единството на обществото. При пчелите това е истинско средство за общуване.

Разделянето на труда е в центъра на обществото на насекомите. Задачите на всеки са толкова ясно определени, че се челюсти или жлези, които отделят лепливи секрети за защита. Възрастта също определя разделението на труда. Например пчелите-работници сменят работата си с течение на времето: грижа за люпилото, поддръжка на кошера, търсене на храна.