Задгробният живот на Древен Египет

Задгробният живот на Древен Египет

21/03/2019 Off By martha

За чистите пътят към рая бил отворен. Ако починалият успее да мине през всички изпитания изписани в Книгата на мъртвите, той бил приет в отвъдното. Добродетелните можели да очакват равнините на Аару – полетата на тръстиката.

Това обаче не било единствено духовен рай. Там имало и физически награди. Както глава 110 от Книгата на мъртвите разкрива, телесните нужди и удоволствия не са били изоставени, след като веднъж човек премине в задгробния живот. Много от удоволствията на живота – ядене, пиене и секс съществували там. Споменават се специфични ястия: пасаж от глава 125 обещава Ашен-тортата, кана с бира, персенска торта и порция месо от олтара на Великия Бог.

От мъртвите също се очаквало да работят: засаждането и жътвата било включено като част от задгробния живот в Аару. Но работата не била толкова трудна, тъй като добродетелните мъртви вече можело да разчитат на армия от слуги, които да им помагат. Това било ушабти, статуи, запечатани с тях сред в гробовете. Вярвало се, че магията ще превърне тези статуи в слуги, след като мъртвите преминат в Аару. Всяка статуетка на ушабти била кръстосана с ръце и държала селскостопански приспособления. В долната част на всяка от тях била вписана глава от Книгата на мъртвите:

„[име на починалия] се счита, че върши някаква работа в Божието Царство…“ „…ще го направя. Ето ме.”

Акцентът върху физическото, както и духовното изкупление отразява тревогите на обществото, притеснено от унищожаването на тялото. Въпреки това, в цялата Книга на мъртвите, наградата, която мъртвите биха могли да очакват, ако правилно използват текста, е уверено заявена:

„Той ще процъфтява и децата му ще процъфтяват … той ще бъде заедно с царете на Горен Египет и царете на Долен Египет, и той ще бъде в пределите на Озирис. Истина е. “

Автор: Мартина С. Попова