Защо съществуването на Марко Поло е съмнително?

Защо съществуването на Марко Поло е съмнително?

02/04/2019 Off By nina

Въз основа на исторически анализи е малко вероятно човек на име Марко Поло, който е посетил Китай през 1200 г., да е съществувал.

Преди да представим този аргумент, ето една аналогия: ако хората не знаят, че Стивън Кинг е автор на фантастични творби, те биха могли да вземат книгата „Мизери“ и да вярват, че събитията са се случили. В нея психологически разстроена жена, Ани Уилкс, държи за заложник автора Пол Шелдън и чрез мъчения го принуждава да пише. Ако читателите искат да проверят информацията, съдържаща се в тях, те могат да проверят записите и да намерят няколко души на име Пол Шелдън в Мейн, където са настъпили описаните събития. Няколко от тях са дори писатели. Давайки повече подкрепа на своята теория, жените на име Ани Уилкс живеят в същата държава. Може би има някакъв запис, че поне един от тях има психични проблеми. Такива читатели биха могли да мислят, че Пол Шелдън е казал на Стивън Кинг за изпитанието си, а той е написал историята. Скептичните читатели ще търсят фактическа подкрепа извън разказа и, като не открият нищо, те ще потърсят какви други книги е написал Стивън Кинг. Като се има предвид, че няма документация в подкрепа на събитията в текста и факта, че другите книги на г-н Кинг са измислени, читателите, които мислят критично, ще отхвърлят приказката като измислица. Въпреки всичко това, по някаква причина, хората по целия свят вярват, че италианец на име Марко Поло, който е отишъл в Китай, съществува, въпреки липсата на доказателства.

Хората вярват в това, защото е написано в една книга, макар да е известно, че Марко Поло не е написал книгата. Авторът на фантастика Рустичело да Писа я е написал. Също известен като Рустикано, той е написал много измислени творби, включително известния му Roman de Roi Artus (Романс на крал Артур). Според легендата, властите на Дженовезе го затворили в затвора през 1284 г. Четиринадесет години по-късно Марко Поло бил държан на същото място, след като Генуа и Венеция започнали да воюват. Това се нарича битка при Курзола, а противоречивите истории правят невъзможно да се каже със сигурност какво се е случило. Въпреки това няма подкрепящи доказателства дали Рустичело или Поло са били затворени на това място. Следователно няма доказателства, че те са се срещали някога; също така няма доказателства, че някой на име Марко Поло е свързал живота си с автора на фантастика.

Никоя версия на така наречената книга на Марко Поло не е преминала през контрол на историците. Написано на френски език, най-ранното издание на Devisement du Monde („Описание на света“) най-вероятно е публикувано през 1298 г. и то е кратко. Последващите томове, написани десетки, ако не и стотици години по-късно, са били разширени, като най-късият е бил оригиналът.

Превод от английски – Нина Жишева