Земната зеленина расте, но опасността си остава!

Земната зеленина расте, но опасността си остава!

19/04/2019 Off By nina

Поне от началото на 80-те години светът става все по-зелен. Сателитните данни показват, че растенията покриват все по-големи площи всяка година. Това се случва, дори когато обезлесяването в тропиците се увеличава. Учените приписват част от случващото се на изменението в климата и на ефект, наречен CO2 оплождане, където повишаването на нивата на атмосферния въглероден диоксид усилва фотосинтеза, процеса, който растенията използват, за да направят храна, и от своя страна помагат на растенията да растат.

Сега изследователите са открили, че земеделските стопанства – разширяващите се земеделски земи – и агресивните програми в областта на горското стопанство са направили Китай и Индия водещи страни в тази нова екологично съобразна политика.

“Нашият анализ на по-точни и скорошни сателитни данни разкрива екологичен модел, който е забележителен в Китай и Индия и се припокрива с обработваемите земи в световен мащаб”, казва Чи Чен, студент в Бостънския университет, който е автор на новото изследване. “Това предполага по-важна роля на прекия водач в екологизирането на света.”

Зелен растеж

Чен и неговият екип проучили спътниковите данни от сензори, които сканирали Земята два пъти на ден между 2000 и 2017 г. и измервали площта на зеленината. Анализът разкрил, че растежът на нови растения е добавил площ от размера на тропическите гори на Амазонка в нови зелени площи от 2000 г. насам. Растителността е концентрирана в седем региона на шест континента и също включва части от Американския Среден Запад.

Но в неочакван обрат данните показват, че Китай и Индия са отговорни за близо една трета от новата растителност.

Въпреки че Китай съдържа само около 7% от растителността на земното кълбо, бързоразвиващата се нация съставлява 25% от глобалното увеличение на растителността, съобщават изследователите в списание Nature Sustainability. Увеличаването на растителността в Китай е равно на това на Русия, Канада и Съединените щати, въпреки че трите страни имат най-много зелени площи.

Находката означава „Китай и Индия, двете най-гъсто населени и развиващи се страни, а не развитите страни, са лидери в екологизирането на земите”, каза Чен.

Бум на земеделските земи

Програмите за горското стопанство могат да обяснят разрастващия се зелен пейзаж на Китай. “Китай разработва амбициозни програми за опазване и разширяване на горите с цел смекчаване на деградацията на земите, замърсяването на въздуха и изменението на климата”, каза Чен. Всъщност изследователите открили, че голяма част от екологизирането на Китай, около 42%, е от гори.

Все пак значителна част от китайската растителна материя, идва и от обработваеми земи, съобщават изследователите. Зеленината в Индия от обработваеми земи също престалява по-голямата част от новия растеж в страната.

Откритието означава, че „управлението на човешкото ползване на земята играе ключова роля в екологизирането на Земята – също толкова важно, колкото и оплождането с CO2 и изменението на климата“, каза Чен. Но все пак, добавената растителност не компенсира загубата на растителност от тропиците или последиците от това за устойчивостта на екосистемите и биоразнообразието, пише екипът.

Превод – Нина Жишева