Изгубените гори на Амазонка

Изгубените гори на Амазонка

01/05/2019 Off By martha

Поради човешки дейности светът продължава да губи гори, според данни, събрани от изследователска група Global Forest Watch и анализатори от Университета в Мериленд.

Отстраняването на големите участъци от горите – безразборно – предизвика най-голямата загуба на горска покривка. Голяма част от това било сторено за да се направи място за животновъдство, но били включени и други търговски дейности като добива и производството на соя. Загубата на гори се е понижило като цяло от 2017 година с близо 50%, до голяма степен поради големите пожари през 2016 и 2017 г. Но без горски пожари загубата на гори е нараснала с около 13%. Това има значение за изменението на климата, както и за други екологични проблеми, отбелязват изследователите.

Освен че осигуряват местообитания за животни и други растения, горите са също критичен инструмент за борбата с изменението на климата. Големи участъци от гори като тропическите гори на Амазонка са въглеродни поглътители, които помагат да изсмучат излишните въглеродни емисии от атмосферата.

През лятото на 2017г. екологичните групи обявили инициатива „30х30” с цел да се постигнат 30% намаления на емисиите, определени от Парижкото споразумение за климата, чрез устойчиво управление на горите. Използването на сателитни снимки, изследователите на Global Forest Watch са успели да видят, че през 2018 г. по света са изгубени поне 120 хиляди квадратни километра гори. От тях,над 3,500 кв. км. са първични гори. Също наричани стари гори, първичните гори са зрели гори, които не са нарушени от човешкото развитие в близката история. Те често са горещи точки на биологичното разнообразие и често съдържат защитени и дори неизвестни видове.

Въпреки че много страни са поели ангажименти за намаляване на обезлесяването, ключови региони, в които се помещават най-старите в света гори с биоразнообразие се движат в погрешна посока.