Империята на степите

Империята на степите

18/05/2019 Off By martha

През 1211 година хиляди конници, дошли от степите на Азия, нахлуват в Китай, преминават като вълна през Великата китайска стена и превземат северната част на страната. Това са монголите – народ, съставен от малки и често пъти воюващи помежду си племена. Един вожд обаче, на име Темучин, успява да ги обедини в страшна армия. Това е бъдещият Чингис хан.

Монголите идват от Югоизточен Сибир – огромни пространства от степи и пустини, обитавани още от каменната ера. Тези скотовъдци се придвижват със стадата си в търсене на пасища и водни източници, Живеят на племена или орди, според роднинските връзки помежду им. Начело стоят “кийатите”, които са най-смелите и най-хитрите в боя воини или скотовъдци.

В лагера, защитен от ограда, семействата се подслоняват в големи кръгли шатри от кози кожи или кече (юрти), поддържани от пръти и пробити в средата на тавана, за да се образува комин. Жените се занимават с всекидневните домакински задачи, доят животните, събират плодове и диви житни растения. Мъжете тренират стрелба с лък, на която учат момчетата над 14 години, и ходят на лов.

Монголите, винаги в търсене на нови земи, са войници. Яхнали дребни яки коне, те изминават големи разстояния с малко припаси. Способни са да хвърлят стрели в движение и да извършват широки обиколни маневри.

През XIII век един племенен вожд, Темучин, обединява монголите под своя власт, приема името Ченгис хан и организира армия от 200,000 души. От 1206 до 1227 година тя кара света да трепери, като завзема със светкавична бързина огромна империя от Тихия океан до Каспийско море. В Китай Ченгис хан обсажда укрепени градове, опоражава Пекин и избива жителите му. После атакува мюсюлманските царства от Западна Азия, разрушава Самарканд, Бухара, Мерв и настъпва до Южна Русия и България.

След смъртта на Ченгис хан потомците му продължават настъплението. В Централна Европа внукът му Батий завзема Полша, Украйна и настъпва до вратите на Виена. В Средния Изток влиятелните градове на мюсюлманския свят не могат да сторят нищо срещу монголите. Но в Египет те се сблъскват с мамелюците, страшните турски воини. Все пак завоевателя на тази огромна “империя на степите” са разделени и това спира настъплението им в края на XIII век. Китай, чиято южна част е превзета под тяхна власт. На запад те приемат исляма и се смесват с местното население.