Истинското лице на Исус Христос

Истинското лице на Исус Христос

07/02/2019 Off By martha

Религията и историята вървят хванати ръка в ръка. Бог винаги е бил във въображението на човека. Повечето хората си го представят в съответствие с техните вярвания и социалните парадигми, в които те съществуват. Бог е приел формата на тяхното въображение.

В резултат на това, първите богове били сили на природата – владетели на стихиите или символични животни. В Източна Индия Бог бил представен като пън на дърво, нещо само по себе си непълно. Той се наричал владетел на вселената, Джаганнатх. В продължение на векове хората си представяли Исус Христос като русокос мъж на средни години, често със сини очи и светла кожа. Този образ остава в общественото въображение поради простия факт, че европейците са си го представят по своя собствен образ.

Но наистина ли е изглеждал така Исус?

Научния отговор на въпроса: Вероятно не.

Преди няколко години британски учени и израелски археолози се събрали и, използвайки полицейски криминалистични техники, пресъздават лицето на Исус Христос. Използвали са характерни черти на хора, от времето когато той е живял. Ричард Нейв, един от учените в проучването, е убеден, че това е границата на точност, която може да бъде постигната с помощта на данните.

Нейв преди това е реконструирал лицата на крал Мидас на Фригия и крал Филип II Македонски, бащата на Александър Велики. Това проучване попада в по-широката област на палеоантропологията, въпреки че тази специална ситуация съчетава проучвания от много други области, някой от които са съдебната медицина и археологията. Учените взели е предвид неща като начин на хранене, обстановка и социалният живот през първия век след Христа. Образът е много по-различен от това, което си представяме за Христос. Но истината е, че познатият ни образ е разпространен от римляните след като християнството е легализирано в Рим около 300 г. сл. Хр.

Автор: Мартина С. Попова