Какво означава да си бежанец?

02/01/2019 Off By martha

Бежанец се определя като „този, който бяга, особено човек, който бяга в чужда държава или власт, за да избяга от опасност или преследване.“ Според Агенцията на ООН за бежанците днес 25,4 милиона души са бежанци.

В историята хората и групите са напускали домовете си, за да избегнат политическо преследване и други заплахи. Терминът „бежанец“ идва от латинската дума „refgium“, която означава „актът за намиране на убежище“ и е използван за пръв път във Франция („réfugié“) за обозначаване на хугенотите – френските протестанти, избягали в други страни след законът за защита на тяхната религиозна свобода е отменен през 1685г.

Термините „бежанец“ и „мигрант“ имат ясно изразени съвременни правни значения. Съгласно Конвенцията за бежанците от 1951 г., правен документ, който определя термина и е подписан от 145 държави, бежанец е „лице, което е извън своята страна на националност или обичайно местопребиваване; има обоснован страх да бъде преследван поради своята раса, религия, националност, членство в определена социална група или политическо мнение; и не е в състояние или не желае да се възползва от защитата на тази държава или да се върне там от страх от преследване. “

Съгласно съвременното законодателство бежанците трябва да напуснат домовете си; мигрантите решават да го направят, въпреки че могат да се чувстват принудени да го направят при условия като бедност. И докато мигрантите запазват защитата на своята страна, бежанците нямат такава защита.

Всеобщата декларация на ООН за правата на човека признава правото на хората на убежище в други страни, ако бъдат преследвани. Концепцията за това право съществува от древни времена, както в древна Гърция, когато хората са могли да намерят светилище в светилищата на боговете, на които са се почитали. През 597 г. крал Етелберт от Кент признава църквите за свещени места и прави незаконно нарушаването на техния мир, като установява църквите като места за светилище, където хората, които търсят убежище от преследване, не могат да бъдат докосвани.

Съвременният закон за бежанците се появи след Втората световна война, когато политическото преследване измести милиони. След възхода на нацистите на власт и Холокоста, повече от 340 000 евреи емигрират от Германия и Австрия. По време на войната те се сблъскват с политическа съпротива от страни, които не искат да им предоставят убежище, и поне 100 000 са се подслонили в държави, които впоследствие са завладени от Германия. След войната над 250 000 евреи стават „разселени лица“ и получават убежище от различни страни.

Оттогава войната, преследването и политическите конфликти на места като Северна Корея, Демократична република Конго, Камбоджа, Йемен, Сирия, Венецуела и други създадоха десетки милиони бежанци. През 2017 г. лицата, търсещи убежище, подадоха 1,7 милиона нови молби. Съединените щати, Германия и Италия водеха света по молби за убежище.

Агенцията на ООН за бежанци изчислява, че един човек е насилствено изселен от дома си поради конфликт или преследване на всеки две секунди. Бежанците са изправени пред предизвикателства, свързани с бедността, образованието, езика, сексуалното насилие, експлоатацията и трафика на хора, здравето и други. Тези предизвикателства могат да продължат извън политическо убежище и презаселване.