Как си разговарят животните?

Как си разговарят животните?

04/05/2019 Off By martha

Звуци и песни, жестове и различни положения на тялото, миризми… Всеки има свой език. Така обонянието, осезанието, слухът и зрението служат за повече или по-малко развито общуване при различните видове. Но каквито и средства да използват, животните общуват помежду си със съвкупност от сигнали, които им позволяват да получават и излъчват информация.

Всеки вид притежава собствен сигнал, като песента на птиците или светлината на светуклите. Всеки приспособява сигнала според посланието: страх, радост, агресия, ярост, подчинение или любов. Така мъжкият показва превъзходствоили подчинение, докато една майка разбира кога малкото й е гладно.

За да е сигурен, че посланието му се чува надалеч, водният щурец използва хитър способ. Той търка едно в друго крилата си, застанал в изкопана от него дупка с формата на мегафон, за да увеличи силата на звука. Така успява да издаде звук до 105 децибела, което е равно на силата от мотора на самолет.

Звуковото общуване не е най-често използваният език на животните. Мекотелите например нр могат да издават звук; змиите пък не чуват. Звуците обаче имат голямо значение. Издаването или голавянето на звук позволява на животните да поддържат конракт със себеподобните или да пазят територията си. Но един дори слав звук може да приблече вниманието на хищник. Ето защо звуковото общуване се практикува от животни, които могат лесно да избягат или да се скрият. Така те с различни бозайници, като китовете и слоновете, някои змноводни, като жабите, много насекоми и птици.

Водата била свят на мълчанието? Напротив, колкото и странно да изглежда, рибите са много шумни животни. Едни ръмжат, други използват за издаване на звук плавателния си мехур, пълен с възду. Те удрят с плавниците по този мехур, който служи като резонатор. Китообразните използват цял репертоар от звуци за общуване помежду си. Най-впечатляващо е пеенето на някои китове, което прилича на музика. Песните им се разпостраняват на стотици километри: звуковите вълни се отразяват от дъното и повърхността на океана.