Киселинен дъжд

Киселинен дъжд

12/03/2019 Off By martha

Изкопаемите горива, които хората изгарят за енергия, се завръщат като киселинен дъжд.

Киселинен дъжд е форма на утаяване, която съдържа високи нива на азотна и сярна киселина. Може да се появи и под формата на сняг, мъгла и малки частици сух материал. Нормалният дъжд е слабо кисел – с рН 5,6 – докато киселинният дъжд обикновено има рН между 4,2 и 4,4. Гниещата растителност и изригващите вулкани освобождават някои химикали, които могат да причинят киселинни дъждове, но повечето от тях са продукт на човешка дейност. Най-големите източници са въглищните електроцентрали, фабриките и автомобилите.


Когато хората изгарят изкопаеми горива, серен двуокис (SO2) и азотни оксиди (NOx) се освобождават в атмосферата. Тези замърсители на въздуха реагират с вода, кислород и други вещества, за да образуват въздушна сярна и азотна киселина. Ветровете могат да разпространяват тези киселинни съединения през атмосферата и над стотици километри. Когато киселинният дъжд достигне земята, той навлиза във водните системи и потъва в почвата.

Серен диоксид и азотни оксиди не са първични парникови газове, които допринасят за глобалното затопляне. Всъщност серен диоксид има охлаждащ ефект върху атмосферата. Но азотните оксиди допринасят за образуването на озона на земята. Двата газа причиняват опасения за околната среда и здравето, защото могат лесно да се разпространяват чрез замърсяване на въздуха и киселинни дъждове. Киселинният дъжд има много екологични ефекти, особено върху езера, потоци, влажни зони и други водни среди. Той прави тези води по-кисели, което води до по-голяма абсорбция на алуминий от почвата. Тази комбинация прави водите токсични за раци, миди, риби и други водни животни. Някои видове могат да понасят кисели води по-добре от други. Въпреки това, в една взаимосвързана екосистема, това, което засяга някои видове, в крайна сметка засяга много повече в цялата хранителна верига, включително неводните видове, като например птиците.


Единственият начин за борба с киселинните дъждове е чрез ограничаване на освобождаването на замърсителите, които го причиняват. Това означава изгаряне на по-малко изкопаеми горива и определяне на стандарти за качеството на въздуха. Изкопаемите горива не са вечни. Ще достигнем момент, в който тях няма да ги има. Защо не започнем промяната по-рано и не си спестим ненужните грижи и безразсъдното унищожение на природата.

Автор: Мартина С. Попова