Колизеум – хляб и зрелища на килограм

Колизеум – хляб и зрелища на килограм

24/12/2018 Off By djani

Ако сте били в Италия, но не сте видели Колизеума, трябва да имате някакво сериозно оправдание за такъв сериозен пропуск.

Колизеумът е една от основните атракции и символи на Вечния град.

Той е един от най-великолепните паметници в историята на Рим. За туристите, които посещават Рим, Колизеумът е най-предпочитаното място. Флавийският амфитеатър, основното име на Колизеума, е най-големият амфитеатър в света. На мястото на Колизеума, преди това се е намирал дворецът на император Нерон. Екстравагантността на двореца и разхищенията на Нерон предизвикали обществен бунт. След смъртта на Нерон, дворецът бил изгорен. Следващият император Веспасион е започнал строителството на Колизеума на мястото на двореца. Строителството е започнало 70-72г. и е било завършено през 80г., по време на царуването на император Титус, синът на Веспасион.

Арената на Колизеума се състояла от дървена настилка, покрита с пясък (част от нея е възпроизведена в източната част на амфитеатъра). За да предпазят благородниците от възможни атаки на диви животни, е имало висока и издръжлива метална решетка и стрелците били разположени в специално разпределени ниши.

Отвън има много арки, а някои от тях също имат коридори навътре. Всички арки в горните етажи са с гладиаторски фигури. Вътре има много стаи и проходи, построени върху дървена подова настилка. Гладиатори и животни са били държани тук преди шоуто.

Мястото на зрителите в Колизеума варира в зависимост от техния социален статус. Сената и други важни хора седяли на най-близките места до сцената, докато работническата класа и хората се разполагали на хълмовете, най-отдалечени от арената.

Колизеумът е бил възстановяван и реставриран многократно поради опустошителни пожари и земетресения. Амфитеатърът е бил използван по предназначение до 523-та г., след което започнал постепенно да намалява и се е превърнал в източник на строителни материали за много нови римски сгради. Някои части на Колизеума дори са били използвани за изграждането на базиликата  “Св. Петър” .

Изпълненията в Колизеума били свободни за посещение. Имало е само едно безусловно правило: местата в амфитеатъра зависели от социалния статут на аудиторията. Дори и да имат необходимата сума, обикновените хора не можели да купят мраморното кресло на долните благородни редове. Мястото им било на дървената пейка най-горния етаж. В предните редове имало само сенатори и пратеници, непосредствено зад тях – представители на благородството. На най-лошите горни места били чужденците и робите.

Колизеумът е един от най-важните символи на Рим. Всяка година той е посещаван от огромен брой туристи – между 5 и 6 милиона.

Дори да не е станал част от седемте чудеса на античният, то през 2007г. е признат за едно от чудесата на Модерният свят.

източник снимки: Google

автор: Тезджан Ферад – Джани