Легендарното дърво собственик на себе си

Легендарното дърво собственик на себе си

11/12/2018 Off By martha

Съществува едно доста интересно дърво в град Атина, САЩ. То буквално се нарича „Дървото, което притежава себе си“.

Как това е възможно? Дърветата не могат да притежават нищо?

Историята на това дърво се е превърнала в легенда. Най-ранните данни за него са от 1890г. Старият бял дъб се намирал на имота на Уилиам Хенри Джонсън. Предполага се, че той толкова ценил детските си спомени от дървото, че желаейки да го защити, е дал на самото дърво собственост върху себе си и околната земя. Не се знае точно дали историята на това дърво е започнало в статия в местният вестник или е била легенда от десетилетия. Никой не е сигурен и дали изобщо е истина.

Въпреки това, историята за дървото, което притежава себе си, е широко разпространена и почти винаги се представя като факт. Повечето хора признават, че официалният документ за собственост е загубен, ако в действителност е съществувал. Господин Джаксън, който бил споменат в известната статия като собственикът на имота, където се намирало дървото, наистина притежавал тези земи. Днес обаче дървото се намира между две улици. Ако вземем под внимание закона, няма легална база, по която дървото да може да притежава себе си, дори и с документ.

Хората обаче си затварят очите и се държат все едно дървото наистина се притежава. Около него е поставена ниска ограда и има плоча с името и детайлите. И така всички го приемат за истина… дори и дървото, което е там в момента, дори не е същото дърво за което става въпрос в известената история. Оригиналното паднало през 1942г. и било заместено с жълъд от самото него. Може би е по-правилно да се преименува „Сина на дървото, което притежава себе си“?

Това за което никой не говори обаче е другото дърво, което притежава себе си. На километри от вече познатото дърво съществува друго такова дърво, което има почти еднаква история с предходното. Било е написан документ, с който прави легално то да притежава себе си и всички се съгласили. То също паднало и било заменено. Въпреки че едната история е по-стара от другата, това не изключва въпроса защо едното е толкова известно, а другото е виртуално и не съществува?

 

Автор: Мартина С. Попова