Магнитните полета се променят

Магнитните полета се променят

10/02/2019 Off By martha

Точно както човешкото тяло, Земята има еквивалент на кръвообращение под кожата си. Този поток от разтопена лава генерира магнитното поле на повърхността и ни помага да се предпазим от слънчевата активност, която би навредила на нашето оцеляване. Учените разкрили, че магнитното поле на Земята се държи необичайно и бързо се движи от дома си в Канада към Сибир.

Тази промяна изисква аварийна актуализация на Световния магнитен модел. Тази система управлява сателитната навигация, системите за геопозициониране и тракерите на телефоните. Системата е била настроена да направи промяната през 2020 г., но бързата промяна в магнитния полюс предупредила експертите, че моделът спешно трябва да бъде фиксиран. Оказва се, че полюсът се „скита“ по непредсказуеми начини, които очаровали изследователите и учените. Джеймс Кларк Рос го измерва за пръв път през 1831 г. в канадската Арктика. В средата на 90-те години той набира скорост, от около 15 до около 55 километра годишно. До 2001 г. той влязъл в Северния ледовит океан където през 2007 г. екип е качил самолет на морския лед в опит да намери полюса. Всяка година учените извършват проверки, за да видят как се държи. Въпреки това, след последните проверки те осъзнават, че данните им са толкова неточни, че надхвърлят допустимия лимит за навигационни грешки.

Какво причинява промяната?

Текущо няма ясен отговор на това, което точно се случва, но някой от теориите включват геомагнитни импулси, които могат да бъдат проследени обратно до хидромагнитни вълни, възникващи дълбоко в ядрото. Друго предложение е отслабването на магнитното поле под Канада. Фил Ливърмор, геомагнитист от Университета в Лийдс, Великобритания, казва, че местоположението на северния магнитен полюс изглежда се управлява от две големи мащабни магнитни полета – едно под Канада и едно под Сибир. До колко това е в следствие на нашето въздействие върху природата и до каква степен това ще промени животът на земята е все още неясно.

Автор: Мартина С. Попова