Машините мислят

Машините мислят

14/10/2018 Off By martha

Изкуственият интелект е термин за симулирана интелигентност при машините. Тези машини са програмирани да “мислят” като хора и да наподобяват начина, по който човек би действал. Най-потребната характеристика на изкуствения интелект е неговата способност да рационализира и да предприема действия, които имат най-голям шанс да постигнат конкретна цел. Този термин може да бъде приложен към всяка машина, която изпълнява задачи свързани с учене и решаване на проблеми.

Изкуственият интелект е базиран на идеята, че човешкият интелект може да се дефинира по начин, по който предоставя възможност за мимика. Общата цел включва учене, разсъждение и възприятие, а машините са създадени с вградена дисциплина базирана на математиката, компютърната наука, лингвистиката, психологията и др.

С напредването на технологиите се променят начините, по които дефинираме изкуственият интелект. Например, машини, които изчисляват основни функции или разпознават текст чрез методи за оптимално разпознаване на символите, вече не се считат за изкуствен интелект. Тази функция вече се приема за задължително част от компютърните функции.

Някои примери за машини с изкуствен интелект включват компютри, които играят шах и самоуправляващи превозни средства, които са сравнително ново развитие на системата. Всяка от тези машини трябва непрестанно да претегля последствията от всяко действие, което предприеме, тъй като всяко едно нещо ще повлияе върху крайния резултат. В шаха този краен резултат е шах и мат. За самоуправляващи автомобили компютърната система трябва да вземе в предвид данни от цялата заобикаляща околна среда и да ги изчисли, за да може да избегне сблъсъци и да превози безопасно пътникът си до зададената дестинация.

Самоуправляващите се автомобили са обект на противоречия, тъй като техните машини са склонни да бъдат проектирани за възможно най-нисък риск и най-малко жертви. Макар че те премахват честотата на човешката грешка, това означава, че ако бъдат поставени в ситуация, в която трябва да решат между сблъсък с два различни човека, те биха изчислили чии човешки живот е с по-голяма стойност, което много казват, че е крайно неетично. Хората не искат да поставят избора на живот в ръцете на машина, но много скоро може и да нямат избор в това.

 

Автор: Мартина С. Попова