Може ли Бог да удължи живота ни

Може ли Бог да удължи живота ни

24/01/2019 Off By nina

Да бъдеш религиозен може да повлияе на дълголетието, показва ново проучване.

Проучването, в което се анализират некролозите на повече от 1000 души в САЩ, показва, че хората с религиозна принадлежност са живели средно с около 4 години повече от тези без религиозна принадлежност.

Констатациите са проведени дори след като изследователите са взели предвид биологичния пол и семейното положение на всеки човек, като два фактора, които са известни, влияят върху продължителността на живота. Всъщност, жените живеят средно с около 4,8 години по-дълго от мъжете, но и ефектът от религията върху продължителността на живота се доближава до това, казват изследователите.

“Религиозната принадлежност е имала почти толкова силен ефект върху дълголетието, колкото и полът “, се казва в изявление на водещия автор на изследването Лора Уолъс, докторант по психология в Държавния университет в Охайо.

Проучването се съгласява с предишни изследвания, свързващи религията с ползите за здравето. Например, съществуващите изследвания показват, че посещаването на религиозни служби е свързано с по-дълъг живот. Въпреки това, тези по-ранни проучвания често използват самооценките на хората за посещаемост на службите и не е ясно колко точни са тези доклади. За разлика от това, в новото изследване религиозната принадлежност е докладвана от човека, който прави некролозите.

Все пак изследователите отбелязват, че тяхното проучване е установило само асоциация и не е определило дали религиозните причини водят до увеличаване на дълголетието или дали здравите хора са по-религиозни.

Проучването е публикувано в списание Social Psychological and Personality Science.

Религия и продължителността на живота

За проучването изследователите са анализирали около 1100 некролога от 42-те големи градове в САЩ, публикувани онлайн между 2010 и 2011 година. Били отбелязани също възрастта, пола и семейното положение на лицето, както и броя на изброените социални и доброволчески дейности.

Изследователите установили, че след като са взели предвид половото и семейно положение, хората с религиозна принадлежност са живели средно с 3,8 години повече от тези без религиозна принадлежност.

По-нататъшният анализ показа, че доброволчеството и участието в социални организации обясняват част от връзката между религията и дълголетието.

Факторите на начина на живот също могат да помогнат да се обясни връзката. Много религии имат правила, които ограничават нездравословните практики, като употребата на алкохол и наркотици, които могат да играят роля за дълголетието. В допълнение, “много религии подпомагат практиките за намаляване на стреса, които могат да подобрят здравето, като благодарност, молитва или медитация”, казва съавторът на изследването Балдуин Уей, доцент по психология в щата Охайо.

Въпреки това, проучването не е било в състояние да оцени факторите на начина на живот или практиките за намаляване на стреса, основани на сведенията от некролозите. Необходими са повече изследвания, за да се разгледа ролята, която тези фактори играят във връзката между религията и дълголетието.

Интересното е, че проучването също така предполага, че общото ниво на религиозност в един град и колко жители на града ценят съответствието със социалните норми, може също да засегне връзката.

В силно религиозните градове, където е важно спазването на социалните норми, религиозните хора живеят по-дълго от нерелигиозните хора. Но в много религиозни градове, където съобразяването със социалните норми не е много важно, нерелигиозните хора живеят толкова дълго, колкото и религиозните хора, казва Уолас.

Изследователите наричат това “преливащ” ефект, при който положителните ползи за здравето на религията се пренасят в нерелигиозното население. С други думи, в тези ситуации нерелигиозните хора могат да бъдат позитивни, повлияни от това, че са в религиозна среда, без да са религиозни.

Все пак тези изводи са предварителни и трябва да бъдат проверени и в други проучвания.

Превод от английски – Нина Жишева