Музеят на илюзиите в Сеул

26/03/2019 Off By nina

Trompe l’oeil е класическа художествена техника, при която художникът се опитва да създаде двуизмерен образ, който изглежда сякаш съществува в три измерения. Музеят Trick Eye в Сеул представя тази форма на изкуство с колекция от интерактивни оптични илюзии, вариращи от непоносимо глупави до класически причудливи.

Докато в музея е изложена висококачествената традиция на Trompe l’oeil, всичко това е в услуга на предоставянето на възможности и за луди фотографски възможности. Съдържащ стотици извънгабаритни картини, в които посетителите могат да влязат, музеят позволява на гостите да се ориентират в перспектива с изображенията, така че да изглеждат сякаш са смачкани от хидра, висящи от скала или участващи в раждането на Венера на Ботичели.

Някои от изображенията заемат цели стаи, които изглежда са били обърнати с главата надолу или полегнали на една страна, позволявайки на обекта да изглежда като че ли се изкачва по стените или да висят от тавана. Гигантските картини на суши, което се простира извън рамката и изображения на ангелски крила, които само чакат да влязат в тях, могат да изглеждат като изискани, ако не се смесят с произведения, които представляват класически ренесансов стил, реплика на действителни произведения на изкуството, в които гостите могат да направят себе си част от тях.

Музеят Trick Eye продължава да добавя оптични илюзии към колекцията си, която сега обхваща почти всяка стена в пространството. Освен това, музеят е открил и съседен “Музей на леда”, който запазва името Trick Eye, но няма нищо общо с изображенията на tromp l’oeil, а е фокусиран единствено върху ледени скулптури и пластмасови дисплеи на замръзнала вода.

Превод от английски – Нина Жишева