Населението на Земята наближава 8 милиарда и това не е добра новина

Населението на Земята наближава 8 милиарда и това не е добра новина

22/07/2019 Off By nina

Пренаселеността на планетата – основната заплаха за човечеството?

На човечеството са необходими 120 хиляди години, за да увеличи населението до един милиард души.

ООН създаде Световния ден на населението през 1989 г., за да повиши осведомеността за проблемите, причинени от пренаселеността. Празникът се празнува ежегодно на 11 юли.

Населението на планетата днес е 7,7 милиарда души. Колко голямо е това число? Ако започнете сега да отброявате, за да отброите 7,7 милиарда секунди, последната ще я отброите едва през 2263 година. До 2050 г. се очаква да бъдат добавени още 2 милиарда души към света.

Ако вече имаме проблеми с пренаселеността, просто си представете бъдещото въздействие върху планетата. Ето по-отблизо някои от световните демографски тенденции.

Някои райони всъщност губят населението си.

Според ООН в 27 страни или региони населението намалява с 1% или повече от 2010 г. насам. Този спад се дължи на постоянния спад на раждаемостта, особено в страни като Китай и Япония.

Всъщност глобалният коефициент на плодовитост намаля от 3,2 раждания на една жена през 1990 г. до 2,5 през 2019 г. и се очаква да намалее още повече.

Експертите също така публикуваха списък на страните, където населението ще намалее най-значително по това време, Украйна ще бъде включена в този списък, според прогнозите – до 2050 г. населението й ще намалее с 20%.

Но тези съкращения са засенчени от бум на населението в други региони. Например до 2050 г. населението на Африка на юг от Сахара ще се удвои.

Девет страни – Индия, Нигерия, Пакистан, Демократична република Конго, Етиопия, Танзания, Индонезия, Египет и Съединените щати – ще съставляват повече от половината от прогнозирания растеж на населението в периода до 2050 г., според проучване от 2018 г.

Хората в най-бедните страни живеят по-малко.

Очаква се очакваната продължителност на живота в света да се увеличи от 72,6 години на 77,1 години през 2050 година.

Очакваната продължителност на живота при най-слабо развитите страни обаче е 7,4 години зад средната стойност за света. ООН твърди, че това се дължи главно на високия процент на детска и майчина смъртност, както и на епидемиите от ХИВ и насилието в области, засегнати от конфликти.

Много от тези страни стават твърде пренаселени. А пренаселеността може да допринесе за социални и екологични проблеми като глобалното затопляне, изчерпването на ресурсите, замърсяването, пренаселеността, недохранването, неравенството между половете и разпространението на фатални заболявания.

Остаряваме.

Структурата на населението показва още една тревожна тенденция: ние остаряваме. През 2018 г. стигнахме до друг важен етап – за първи път в света броят на хората над 65 години надвишава броя на децата под петгодишна възраст. Поради увеличаването на продължителността на живота и по-ниската раждаемост, хората се размножават по-малко и живеят по-дълго.

Изглежда това не е лошо от гледна точка на пренаселеността на планетата. Лошо е за световната икономика, защото пропорционално по-малкото хора в трудоспособна възраст и повечето възрастни хора увеличават разходите за здравеопазване.

До 2050 г. всеки четвърти човек, живеещ в Европа и Северна Америка, може да е на възраст над 65 години.

Тъй като хората стават все повече, за другите видове остават все по-малко място и ресурси. Сега е шестото масово изчезване на видове в цялата история на планетата поради невероятното количество ресурси, които отиват за подпомагане на препитанието на седем милиарда души.

Освен земята и храната, която човечеството отнема от много видове, тя предизвика и глобални климатични промени, с които много видове живи същества просто не могат да се справят. Някои биолози смятат, че при сегашния темп на изчезване през следващите 3-20 столетия 75% от фауната ще изчезне.

Превод – Нина Жишева