Нов начин за строене

Нов начин за строене

17/02/2019 Off By martha

В търсене на по-устойчиви строителни материали учените откриха начин да трансформират човешките отпадъци в тухли, които могат да се използват за строене.

Човешките изпражнения представляват само 25% от материала в тухлите, а останалите 75% са направени от традиционна глина. Този процес ще намали до 30% био-отпадъчния материал, който се изпраща на депата. Милиони тонове остатъци от биологични твърди вещества все повече се натрупват всяка година по целия свят. Наличните запаси изискват използването на големи площи ценна земя. Био-твърдите вещества имат много полезни приложения и в момента се използват в селскостопански и земеделски рехабилитационни приложения.

В изследване са направени прототипи на тези тухли и тествани за сравнение с традиционните строителни материали. Тестовете установиха, че тухлите са здрави и биха се справили с най-строгите глобални строителни разпоредби. Създаването на тухли също така използва по-малко енергия от традиционните строителни материали и е по-добро за изолация.

Добавянето на този допълнителен материал също би намалило количеството глина и пясък, които се използват за строене. Вторият и на пръв поглед несвързан екологичен проблем е масовото разкопаване на почва за производство на тухли. Годишното производство на 1500 милиарда тухли в световен мащаб изисква над 3,13 милиарда кубически метра глинеста почва – еквивалентно на над 1000 футболни игрища, изкопани на 440 метра.

Масивните проекти за добив на пясък и глина също имат невероятно вредно въздействие върху околната среда. Строителен инженер от проучването, посочил, че този нов процес може да помогне за облекчаване на два отделни екологични проблема едновременно. Повече от 3 милиарда кубически метра глинеста почва се изкопават всяка година за световната индустрия за производство на тухли, за да произвеждат около 1,5 трилиона тухли. Използването на биологични твърди вещества за тухли може да бъде решение на тези големи екологични предизвикателства. Това е практично и устойчиво предложение за рециклиране на човешките отпадъци.

Автор: Мартина С. Попова