Още ли е застрашен сивият вълк?

Още ли е застрашен сивият вълк?

22/03/2019 Off By martha

След четири десетилетия на интензивни усилия за опазване на околната среда, най-накрая сивият вълк е премахнат от списъка на застрашените видове.

Фактите са ясни и безспорни – сивият вълк вече не отговаря на определението за застрашен или изчезващ вид. Днес вълкът процъфтява на огромния си обхват и е разумно да се заключи, че ще продължи да го прави в бъдеще.

Но учените не са съгласни.

От една страна, това мнение е спорно. Според Закона за застрашените видове, растение или животно могат да бъдат считани за застрашени, когато вече не са в „опасност от изчезване в цялата значителна част от нейния обхват.” Но сивите вълци заемат по-малко от 20% от историческия си американски диапазон. Това представлява ли възстановяване?

Преди европейците да пристигнат в Америка, вълците се скитали над почти всеки сантиметър от земите за лов днес в САЩ. Всъщност, в началото на 1900-те години, ветеринарите умишлено заразили вълци в района на Йелоустоун с акари. Днес повече от 6,000 сиви вълци могат да бъдат намерени в разпокъсани популации в Западните и Големите езера, благодарение на програма за реинтродукция, която е съсредоточена върху Националния парк Йелоустоун.

Wolves playing in the Alaska Tundra exhibit at the Oregon Zoo.

Много фермери, земеделски стопани и други собственици на земя се противопоставят силно на повторното въвеждане на вълци, най-вече поради потенциала за хищничество на добитъка. Собствениците на животни получават обезщетение за животни, убити от вълци, а понякога и самите вълци са убити или преместени. Също така е законно да ловуваме и улавяме вълци в много западни държави. Това не означава, че можем просто да унищожим цял вид животни, защото така ни е по удобно.

Автор: Мартина С. Попова