Паралелните светове съществуват – отсякоха физиците

Паралелните светове съществуват – отсякоха физиците

13/06/2019 Off By nina

Нова теория обяснява много от странните наблюдения, направени в квантовата механика.

Макар и твърдо изпитана, квантовата механика е толкова странна и анти-интуитивна, че известният физик Ричард Файнман веднъж отбеляза: “Мисля, че мога спокойно да кажа, че никой не разбира квантовата механика.” Опитите да се обяснят някои от странните последици от квантовата теория са довели до идеи, които се отразяват на ума, като интерпретацията от Копенхаген и интерпретацията на много светове.

Сега има нова теория за блока, наречена хипотеза за “много взаимодействащи се светове” (MIW), и идеята е също толкова дълбока, колкото звучи. Теорията предполага не само, че съществуват паралелни светове, но че те взаимодействат с нашия свят на квантово ниво и по този начин са откриваеми. Макар и все още спекулативна, теорията може да помогне да се обяснят някои от странните последствия, присъщи на квантовата механика, съобщава RT.com.

Теорията е препратка към интерпретацията на много светове в квантовата механика – идея, която предполага, че всички възможни алтернативни истории и фючърси са реални, всеки от които представлява действителен, макар и паралелен свят. Един от проблемите при интерпретацията на много светове обаче е, че той е фундаментално непроверен, тъй като наблюденията могат да се правят само в нашия свят. По този начин е възможно само да си представим случващите се в тези предложени “паралелни” светове.

MIW обаче казва друго. Той предполага, че паралелните светове могат да взаимодействат на квантовото ниво и всъщност да го правят.

“Идеята за паралелни вселени в квантовата механика съществува от 1957 г.”, обяснява Хауърд Уайзман, физик от университета Грифит в Бризбейн, Австралия, и един от физиците, който предложи MIW. “В добре познатата “Интерпретация на много светове”, всяка Вселена се разклонява в куп нови вселени всеки път, когато се прави квантово измерване. Всички възможности са реализирани – в някои вселени астероидът, убиващ динозаврите, пропусна Земята. Австралия е колонизирана от португалците.”

Уайзман и колеги са предложили, че съществува “универсална сила на отблъскване между близките “(т.е. подобни) светове, които са склонни да ги правят по-различни.” Квантовите ефекти могат да бъдат обяснени с факторинг в тази сила, предполагат те.

Дали математиката е вярна, ще бъде най-важният тест за тази теория. Дали тя предсказва правилно или не квантовите ефекти на математиката? Но теорията със сигурност ще осигури много храна за въображението.

Например, когато го питат дали тяхната теория може да доведе до възможността хората някой ден да взаимодействат с други светове, Уайзман казва: “Това не е част от нашата теория. Но идеята за човешки взаимодействия с други вселени вече не е чиста фантазия.”

Как би могъл да изглежда твоят живот, ако направиш различен избор? Може би един ден ще можете да погледнете в един от тези алтернативни светове и да разберете.

Превод – Нина Жишева