Последствията от глобализацията

Последствията от глобализацията

19/03/2019 Off By martha

Най-богатите страни в света имат среден доход на човек около 100 пъти по-висок от този в най-бедните страни. Доскоро бедните хора не бяха заплаха за богатите страни. “Те” там не знаеха много за нашия начин на живот. Днес обаче бедните отдалечени страни могат да създадат проблеми за богатите и причините могат да бъдат обобщени с една дума: глобализация. Тя направи неприемливо такова драматично неравенство между високите и ниските стандарти на живот.

На първо място е здравето. Разпространението на болести е неочакван резултат от глобализацията. Сега опасните болести се пренасят в богати държави от пътници, идващи от страни, където болестите са ендемични и общественото здраве е слабо.

Второ: тероризъм. Глобалното неравенство не е пряката причина за терористичните актове. Религиозният фундаментализъм и индивидуалната психопатология играят съществена роля. Всяка страна има своите луди, ядосани личности; бедните страни нямат монопол върху тях. Там хората са заобиколени от медийни визий за начин на живот, които са достъпни навсякъде по света, но не са достижими за тях. В гняв и отчаяние някои стават сами терористи; други търпят или подкрепят терористи.

Networking

Някой вместо това търсят по-богат начин на живот, като имигрират в развити страни: особено в Западна Европа, САЩ и Австралия. Независимо дали имигрантите търсят икономически възможности, убежище от насилие или политическо убежище, се оказва, че е невъзможно да се контролират последните вълни на миграция по света. Световното потребление се увеличава с около 10 пъти. Това се равнява на световното население от близо 80 милиарда души с настоящото разпределение на потребителските нива. Някои оптимисти твърдят, че Земята може да подкрепи 9,5 милиарда души.

Сигурно е, че в нашия живот нивата на потребление на глава от населението в развитите страни ще бъдат по-ниски, отколкото са сега. Единственият въпрос е по какъв начин ще постигнем този резултат. Трябва ли да се депресираме от последствията от неравенството? Докато проблемите се влошават, потенциалът за решения се подобрява. Много национални или световни споразумения вече успяха да решат някои големи проблеми. С общи усилия ще намерим справедливото решение, но това ще отнеме много време и най-вече желание за един по-добър свят.

Crowd reaching for globe

Автор: Мартина С. Попова