Преходът към възобновима енергия в Германия

Преходът към възобновима енергия в Германия

11/02/2019 Off By martha

Обществото осъзнава сериозните последствия от глобалното затопляне и експлоатацията на невъзобновими ресурси като нефт и природен газ. Големи страни по света се опитват да се справят с този проблем. Парижката конвенция е едно от най-важните събития, които обедини всички сили на света в борбата срещу изменението на климата и глобалното затопляне. Много страни започнаха със собствените си амбициозни цели, за да ограничат употребата на невъзобновими ресурси.

Германия е най-големият производител на въглероден диоксид в Европа и шестият по големина в света. Въглищните централи в Германия подхранват четвъртата по големина икономика в света. Според Международната агенция по енергетика въглищата са осигурили около 42% от енергията в страната през 2016 г., но са произвели и много въглероден диоксид.

Германия планира да спре всички видове производство на въглища в страната до 2038 г. Те планират да затворят около 84% от всички електроцентрали, захранвани с въглища. Този план бил обявен от назначения от правителството орган на регламентите. Той търси строги начини за контрол на потреблението на въглища в света. Също така се опитва да намери начини за справяне с глобалното затопляне и изменението на климата. В проекта ще бъдат вложени около 45 милиарда долара, за да може да се осъществи правилен преход към чиста енергия. Финансирането ще бъде насочено и към въвеждането на нови възможности за заетост. Този план включва опит за произвеждане на 65% до около 80% енергия, генерирана от възобновяемите източници до 2040 г. Според много природозащитници обаче 2038 година е твърде далечна цел. Изменението на климата, като последица от глобалното затопляне, се случва с голяма скорост. Според тях е необходимо да се направи нещо по-драстично и по-бързо.

Докато Германия зависима от въглищата за генериране на енергията, тя също отбеляза значителен ръст във възобновяемите енергийни източници, особено под формата на соларни системи и вятърна енергия. Тя вече е генерирала около 18% от енергията с биогорива, произвеждащи около 7% от енергията в Германия.

С правилните мерки, това може да се превърне в ярък пример за подражание за света и нужният преход, който ще се наложи да направим в бъдещето.

Автор: Мартина С. Попова