Пчелите, величие в скромни размери, част 1-ва

Пчелите, величие в скромни размери, част 1-ва

26/10/2018 Off By djani

На планетата Земя съществуват живинки, които могат да ви учудят,  възхитят, да ви респектират, но тези към които ще обърнем взор, днес ще ви изумят. Затаете дъх и се потопете в техният чуден, благороден мини свят.

Когато бях в първи клас на един лагер, една пчела се оплете в косата ми. От тогава изпадам в паника щом пчела ме доближи, но това не пречи да изпитвам любов и благодарност към тяхната природа. Налагам си хладнокръвие и тя ме отминава. Толкова мъдрост, толкова разум, такава всеотдайност има в тях. Днешните бурни аплодисменти са за едни от най-трудолюбивите и дисциплинирани същества на планетата. Пчелите!

Знаете ли, че зависим от пчелите повече отколкото предполагаме… А знaете ли, че те изчезват. Всяка година в България над 6000 хиляди пчелни семейства загиват заради определени химикали, които се използват за пръскане на селскостопанските насаждения. Вълните на големите радио антени и мобилните телефони ги дезориентират. Много от тях не могат да се приберат в  кошерите си.

Близо 90% от всички растения имат нужда от опрашване, а пчелите имат жизненоважна роля в този процес. Няма да видите пчели в индустриални зони с тежки замърсявания на въздуха, почвата и водата. Те са толкова отдадени на производството на меда, че ако в събраният цветен прашец има тежки метали при преработка задържат в себе си отровата и медът остава чист….

Но загиват. Милиони пчели всяка година изчезват. Семейството на пчелите в кошер със средна големина може да варира от 60 до 120 хиляди индивида. През лятото, при благоприятни условия, пчелата работник, може да събере средно по 50 кг мед.

Тъй като пчелите спят зимен сън, те трябва да работят усилено, за да осигурят храна на всички членове на семейството през студените месеци на годината.

Царицата майка е главата на кошера, живее до 5 години, но е полезна за семейството си 3 години. След 3-та ѝ година, пчеларите сменят майката, защото тя вече не е ефективна в производството. Тя може да снесе средно около 2500 хиляди яйца.

/следва продължение/

източник снимка: Google

автор: Тезджан Ферад- Джани