Регионален исторически музей в Кърджали

Регионален исторически музей в Кърджали

19/01/2019 Off By djani

Регионалният исторически музей е създаден през 1965 г. Идеята е била там да се помещава медресе (мюсюлманско духовно училище). Това никога не се случва, но началният замисъл за функцията на сградата налагат нетипични, на пръв поглед, за нашите земи архитектурни решения. Доминиращи във фасадата са мароканските арки и детайли, които напомнят архитектурата на арабския свят. Поради уникалния си вид, сградата е обявена за паметник на културата с национално значение.

Към сградата на музея има двор – парк с водни басейни на площ 15 декара.

Основният фонд съдържа над 45 хиляди експонати, проследяващи  живота в Източните Родопи от най-дълбока древност до началото  на  20  век. Музеят обитава представителна култова сграда от 1920 г., който архитектурен паметник на културата. Експозицията е отворена за посетители през 1987 г. и заема 1800 кв.м. площ на три етажа.

В паркът са засадени 22 растителни видове, които са единствени в областта на Южна България. Чрез автентични документи, фотоси, копия и реконструкции е проследен живота от VI-то хилядолетие пр.Хр. до Средновековието. Интерес представляват най-ранните паметници от неолита: Възстановка на Селищна могила – център за направа на каменни сечива, богата колекция от идолна пластика.

Уникалните мегалити на тракийската култура и нейните култови центрове са представени чрез фотоси /скални гробници, светилища, ниши и оброчни плочи/.  

Римската цивилизация е оставила следи с луксозната си керамика, бронзова и златна пластика, както и елегантната мраморна стенна декорация на Вила “Армира” край Ивайловград. Средновековната цивилизация присъства в музейните зали чрез темите – Крепостно строителство, Църковна архитектура и изкуства. Серия икони от края на 17 и 18 в. с блестящи естетически качества, експонати от XIX в. – дърворезба, каменна и дървена пластика, металопластика и др. са сред експонатите.

В  отдел “Етнография” са показани най-добрите образци от народната култура на Източните Родопи за периода от XIX и началото на XX в. Представени са земеделието, животновъдството, най-характерните занаяти като въглищарство, металообработване, обущарство, шивачество и тъкачество, както и домашни занаяти като предене, плетачество, тъкане на кенарени платове и носиите на всички етноси, живеещи на територията на региона.

Регионалният исторически музей работи за разкриване, реставрация и съхраняване на археологически обекти в общината, и свързаната с тях научна дейност. С разкриването на големия скален дворец “Перперикон”, музеят има първостепенна роля в развитието на културния туризъм в общината и в другите исторически обекти в региона от международно и от национално значение.

източник снимки: Google

автор: Тезджан Ферад – Джани