Римската гробница в Силистра

Римската гробница в Силистра

24/02/2019 Off By djani

Уникална Римска гробница от 4-ти в. се намира в Силистра. Гробницата е сводеста, еднокамерна и изградена от камък. Тя е богата украсена и се води архитектурен паметник. Счита се, че е от епохата на император Константин. По стените на гробницата фигурират ловни сцени, цветни растителни, животински и геометрични мотиви.

Едни от най-впечатляващите стенописи са тези на господарите, които вероятно са поръчали гробницата на техните слуги. Отличава се фиурата на господар, изобразен в цял ръст,  който е облечен в костюм на знатен римски пълководец – магистрат.  Вероятно – патриций. В ръката си държи императорска грамота – кодицил. За общественото му положение се съди и по изобразената грамота, връчена му от императора. Указания за това се съдържат и в неговото облекло. То напълно съвпада с облеклото на патрициите, сенаторите и на най-висшите магистрати от ранновизантийската епоха. Коланът и червеникавото наметало подсказват, че той е принадлежал към висшата военна аристокрация. До него е знатната му съпруга, а от двете страни към тях са насочени прислужници, които поднасят съдове и пособия за ритуално измиване, тоалета и елементите на костюма на господаря – магистрат.

Заради украсата на гробницата се предполага, че собственикът, който я е поръчал е езичник, но при изографисването вече се долавят и елементи от налагащата се нова вяра в империята – Християнството.

Предполага се, че художникът, който така майсторски е изписал гробницата е бил от Източните провинции на Римската империя, вероятно от Египет или Сирия.

Гробницата е с височина 2,30 м., дължина 3,30 м. и ширина 2,60 м. Изградена е от полуобработени камъни, споени с розов хоросан, а сводът е запълнен с тухли. След откриването ѝ през 1942 г. над нея е построена сграда, която да я запази непокътната за поколенията. Самата гробница никога не е използвана по предназначение, като се вярва, че собственикът ѝ е избягал от древна Силистра по време на нашествието на готите в края на 4-ти в.

източник снимки: Google

автор: Тезджан Ферад – Джани