Светите стъпала… изкачвал ли ги е Исус?

Светите стъпала… изкачвал ли ги е Исус?

14/05/2019 Off By nina

През април няколко новинарски доклада съобщиха, че “Светите стъпала”, за които се казва, че са били изкачени от Исус по пътя му към съдебния процес, са възстановени и отворени отново в Рим.

Да, стъпалата са възстановени, дървеният корпус, който ги покрива, е бил отстранен за пръв път от почти 300 години и те ще останат отворени до 9 юни. Но експертите споделят, че е много малко вероятно Исус да се изкачвал по тях.

Светите стъпала (известни също като Scala Sancta или Scala Santa) се състоят от 28 мраморни стъпала, които според легендата са от преториума в Йерусалим. Това е бил дворец, използван от Пилат Понтийски, римския префект на Юдея, ръководил делото на Исус, което завършва с разпъването на Исус. Легендата разказва, че Исус е минал по стъпалата по пътя си към изпитанието и че Елена, майка на римския император Константин (управлявала от 306 до 337 г.), ги докарала до Рим след поклонение в Светата земя.

Вековна традиция е, че посетителите, които желаят да се изкачат по стъпалата, правят това на колене. През последните 300 години мраморните стъпала бяха покрити с дърво, за да ги защитят, но дървесината е била отстранена по време на възстановяването, което позволи стъпалата да бъдат видени  за първи път през април.

Защо се смята, че Исус не се е изкачил по стъпалата

Археолозите и историците казват, че стълбите вероятно не са от двореца, използван от Пилат Понтийски.

“От научна гледна точка, поставям вероятността тези стъпала да идват от двореца на Пилат в Йерусалим на около нула”, казва Джоди Магнес, археолог и професор по религиозни изследвания в Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил.

Други експерти отбелязват някои от историческите несъответствия, които правят твърдението за изкачването на Исус по тези стъпала твърде малко вероятно.

“Тъй като в Израел-Палестина е бил използван много малко мрамор преди втория век, съмнявам се, че стълбището е автентично”, казва Орит Пелег-Баркат, преподавател в Института на еврейския университет по археология в Йерусалим.

“Дворецът на Пилат е бил разрушен, заедно с останалата част от Йерусалим, от римляните през 70-та година и е бил сравнен със земята”, много преди Елена да посети Святата земя, каза Магнес. Също така дворецът на Пилат първоначално е бил построен от цар Ирод и нито Ирод, нито някой друг в неговото царство е използвал мрамор за строителство.

“Мраморът не се намира никъде в Палестина и почти никога не е бил използван в строителството, със сигурност не и във времето на Ирод – или преди 70-та година”, обяснява Магнес.

Анализът на оцелелите дворци и други сгради, построени от цар Ирод, показва, че са използвани “местни материали, покрити с гипс или циментова замазка в имитация на мрамор”, каза Магнес. “Дори наскоро откритият мавзолей на Ирод в Херодиум е изграден от местен бял камък, а не от мрамор”, допълва тя. Свещените стъпала, от друга страна, “са от истински мрамор, вероятно от някъде в Егейско море – предполагам, че научните анализи могат да определят източника”, каза Магнес.

Патрик Гири, професор по средновековна история в Института за напреднали изследвания в Принстън, Ню Джърси, каза, че “няма причина да смятаме – освен вярата – че тези стъпала са от римския преториум в Йерусалим”. Гири е направил обширни изследвания и доклади върху средновековни реликви, включително тези, свързани с историческия Исус. Легендата, описваща Елена, която докарва стъпалата от Йерусалим, също твърди, че е намерила част от кръста, на който е бил разпънат Исус“, казва Гири.

Джулия Смит, професор по средновековна история в Оксфордския университет, която също изследва средновековни реликви, се съгласи, че стъпалата вероятно не са използвани от Исус. “В популярната легенда стъпалата са били част от двореца на Пилат в Йерусалим и след това са донесени в Рим от Елена. Точно това е легенда.”

Смит каза, че стъпалата може да са били опит за създаване на реплика. “Има много аспекти на топографията на Йерусалим, които са били възпроизведени в Рим, като са картографирани върху съществуващи структури в града и според мен Скала Санкта е една от тях.”

“Макар че Исус вероятно не е използвал тези стъпала, “традицията, а не археологическата истина, е от значение за много хора“, каза Пелек-Баркат.

Превод – Нина Жишева