Световните реки, замърсени с антибиотици

Световните реки, замърсени с антибиотици

29/05/2019 Off By nina

В едно огромно глобално изследване, водено от изследователи от университета в Йорк, стотици реки по света са тествани за нива на обикновени антибиотици. Проучването установи, че 65% от всички проби съдържат някаква концентрация на антибиотици, като най-лошите случаи показват нива над 300 пъти по-високи от общоприетия безопасен праг.

Изследването е първото, което координира такова широко глобално проучване на световните реки, изследвайки нивата на 14 общи антибиотици от 711 места в 72 страни. Джон Уилкинсън, един от изследователите, координиращи този голям проект, предполага, че наред с много региони, които никога не са били наблюдавани, това е най-голямото изследване на антибиотици, което някога е било провеждано.

“Досега по-голямата част от мониторинга на околната среда за антибиотици е направена в Европа, Северна Америка и Китай. Често само на няколко антибиотици,” казва Уилкинсън. “Ние знаем много малко за мащаба на проблема в световен мащаб.”

Удивителните резултати откриват антибиотици в 65% от 711 обекта, а 111 проби разкриват концентрации, надвишаващи общоприетите безопасни нива. По-голямата част от обектите, надхвърлящи безопасните концентрации на антибиотици, са открити в Африка и Азия, но осем процента от обектите, от които са взети проби в Европа, и 15 процента от обектите в Северна Америка са над безопасните граници.

Пет различни антибиотици бяха открити в известната река Темза в Лондон, докато Дунав беше най-замърсената река в Европа. Най-често срещаният антибиотик е триметоприм, използван за лечение на инфекции на пикочните пътища и открит в почти половината от всички проби от реките. Една от най-замърсените проби в проучването идва от място в Бангладеш, което разкрива наличието на метронидазол на 300 пъти по-висока от безопасната препоръка.

“Резултатите са доста отворени и обезпокоителни, което показва широко разпространеното замърсяване на речните системи по света с антибиотични съединения”, казва Алистър Боксал от Института за екологична устойчивост в Йорк.

Основна грижа след това изследване е ролята, която това замърсяване може да играе в продължаващата еволюция на резистентни на антибиотици бактерии. Предишни проучвания разкриха наличието на резистентни на антибиотици бактерии в британските водни пътища и това ново проучване показва, че по-широкото глобално замърсяване на нашите водни пътища с антибиотици може да ускори тази потенциална криза.

“Много учени и политици сега признават ролята на природната среда в проблема с антимикробната резистентност”, казва Боксал. “Нашите данни показват, че замърсяването на реките с антибиотици може да бъде важен фактор. Решаването на проблема ще бъде огромно предизвикателство и ще има нужда от инвестиции в инфраструктура за третиране на отпадъци и отпадъчни води, по-строга регулация и почистване на вече замърсени места.”

Превод – Нина Жишева