Стражата ни, наречена Болка

Стражата ни, наречена Болка

29/12/2018 Off By nina

Болката играе важна роля в живота на хората. Предполага се, че служи да ни предпази от вреда, като ни кара да свързваме определени вредни действия с усещане за болка. И да ни предупреждава за болести или състояния, които може да имаме.

Също така болката предизвиква и емоционална реакция, а не само физическа. Някои болки могат да бъдат причинени от скръб или депресия, но не е лесно такива болки да се измерят или класифицират.

От друга страна, липсата на болка може да насърчи някои други действия. Еднакво вероятно е да хванете както горещата тава във фурната, така и напълно студена от шкафа. За да разберете разликата, е достатъчно да направите тест с кратко, бързо докосване.

Всеки изпитва болка в определени моменти от живота си.

Как тялото регистрира болка?

Тялото е изключително ефективно при регистриране на съобщенията за болка и изключително бързо ни кара да извършвате подходящо действие, за да намалите усещането за болка. Например, докоснете изключително горещ обект и импулсът или посланието преминават от нервите в пръстите ви, по гръбначния ви мозък към мозъка ви. Тя почти мигновено, в рамките на част от секундата, изпраща съобщението до вас, за да премахнете пръста си веднага от източника на топлината.

Нервната система се състои от две части: централната нервна система, която се състои от гръбначния мозък и главния мозък, и сензорните или двигателните нерви, които образуват така наречената периферна нервна система. Сигналът за болка се изпраща на таламуса, откъдето той се изпраща в лимбичната система, за да бъде интерпретирана болката. Дали сме се уболи? Дали сме се изгорили? Счупили ли сме си нещо?

Но нещата не са толкова прости. Колкото повече неща, като състоянието на ума, здравословното състояние, възрастта, преживяванията, които сме имали в миналото, очакванията ни, могат да повлияят на това колко силно ще изпитаме болката.

Приливът на адреналин през нашата система по време на нараняване ни накара да осъзнаем, че сте се наранили, чак известно време след инцидента. Адреналинът функционира малко като вградено болкоуспокояващо средство. Но това, уви, е само временно.

Значението на болката е да ни съхрани и често да спаси живота ни.

Автор – Нина Жишева