Спасяването на планетата ще струва на хората 100 милиарда долара годишно

Спасяването на планетата ще струва на хората 100 милиарда долара годишно

12/07/2019 Off By nina

Какво ще оставим на децата и внуците си?

Съхраняване на изобилието на живот на Земята може да струва на човечеството 100 милиарда долара годишно, казват учените. И те разработиха всички мерки за това.

Според учените, през следващото десетилетие обществото трябва спешно да предприеме мерки за спиране на причиненото от човека бедствие.

Екологът Грег Аснер от Университета на Аризона в САЩ представи план, наречен „Глобално споразумение за природата“.

100 милиарда долара годишно не е най-високата цена за една здравословна планета.

Само продажбите на Apple и Berkshire Hathaway за 2018 г. имат такъв доход.

„Глобално споразумение за природата“ е ограничен във времето, научно обоснован план за спасяване на разнообразието и изобилието на живот на Земята. Постигането на целите на Глобалното споразумение за природата е най-добрият дар, който можем да дадем на бъдещите поколения.”

Основните цели са три:

  • опазване на биологичното разнообразие чрез запазване на поне 30% от земната повърхност до 2030 г .;
  • смекчаване на изменението на климата, като същевременно се запазват природните запаси на въглерод на Земята;
  • намаляване на основните заплахи.

Изследователите смятат, че същността на плана е да се създадат защитени зони на Земята като естествени екосистеми.

„Времето е кратко и става ясно, че човечеството трябва да направи повече, отколкото просто да намали въглеродните емисии. Трябва да действаме смело, ако искаме да предотвратим влошаващите се последици от изменението на климата.”

Превод – Нина Жишева