Цветето на живота – тайни и очарование

Цветето на живота – тайни и очарование

15/03/2019 Off By nina

Колко от нас не са си играли с пергела, чертаейки кръгчета в кръгчетата? И всички сме получавали красиви розетки, наподобяващи цветя; оцветявали сме ги, подарявали сме най-красивите на майките си, на най-добрите си приятели. Кой да ти предполага, че сме сътворявали библейски символ, почитан от почти всички култури по света – Цветето на живота!

Цветето на живота е име на геометрична фигура, съставена от седем или повече равномерно разпределени кръга. Тази фигура, използвана като декоративна фигура от древни времена, оформя цветен мотив с симетрична структура на шестоъгълник.

Перфектната форма, пропорцията и хармонията на цветето на живота са известни на философи, архитекти и художници по света. Езичниците смятат, че това е свещена геометрия, съдържаща древна религиозна стойност, изобразяваща основните форми на пространството и времето.

Смята се, че на фигури като Леонардо да Винчи са свързали значение на Цветето на Живота и това на други три подобни символа, наречени “Яйце на Живота”, “Плодът на Живота”, “Семето на Живота”.

Казва се, че “яйцето на живота” е основата за музиката, тъй като разстоянията между сферите са идентични с разстоянията между тоновете и полутоновете в музиката. Също така е идентичен с клетъчната структура на третото ембрионално деление (Първата клетка се дели на две клетки, след това на четири клетки, след това на осем). По този начин същата структура, както е развита, създава човешкото тяло и всички енергийни системи.

Интересна особеност на Цветето на живота е, че доказателствата за неговото значение могат да бъдат открити в почти всяка голяма култура по света. То може да бъде видяно в храмовете в Забранения град на Китай, в древни синагоги в Израел, в будистките храмове на Индия и Япония, в град Ефес в Турция, издълбан в скалите в Асирия, в италианското изкуство от 13-ти век и в Кордоба, в „la Mezquita“ в Испания.

Смята се, че най-старите известни примери за Цветето на живота са тези, които се намират в храма на Озирис в Абидос, Египет. Повечето археолози твърдят, че са на възраст най-малко 6000 години, въпреки че някои твърдят, че то датира от 2 в.сл.н.е. Най-особената черта на Цветето на Живота в Абидос е, че изглежда, че не е било издълбано в гранита, а може да е било прогорено по някакъв начин в гранита или просто начертано върху него с невероятна прецизност. Смята се, че е възможно да представлява Окото на Ра, символ на авторитета на фараона.

Цветето на живота в религията

Цветето на живота и семето на живота могат да бъдат намерени във всички основни религии на света. Ню Ейдж авторите ги свързва с библейския пророк Енох, Архангел Метатрон, шестте дни на Сътворението, религиозния символ на Весика Писис и Борромеанските пръстени. Кабала, която исторически е изучавана от последователите на юдаизма, също е в символична връзка с Цветето на живота. Символът на Дървото на Живота, който може да се извлече от дизайна на Цветето на Живота, се изучава като част от ученията на Кабала. Освен това, символът на Куба на Метатрон, открит чрез свързване на центровете на всеки кръг в Плода на Живота, се вижда в ранните кабалистически писания.

В смисъла на Ню Ейдж, Цветето на живота е предоставило това, което се счита за дълбоко духовно значение и форми на просветление за онези, които са го изучавали като свещена геометрия. Има групи хора по целия свят, които извличат определени вярвания и форми на медитация, основани (поне отчасти) на Цветето на живота. Твърди се, че то съдържа моделите на сътворението, тъй като те са възникнали от „голямата празнота“.

Свещена геометрия

Свещената геометрия може да бъде описана като система от вярвания, която приписва религиозна или културна стойност на много от основните форми в пространството и времето. Според тази система от убеждения, основните модели на съществуване се възприемат като свещени, тъй като съзерцаването на един от тях обмисля произхода на всички неща. Като изучаваме естеството на тези форми и тяхната взаимна връзка, човек може да се стреми да разбере научните, философски, психологически, естетически и мистични закони на Вселената. Цветето на живота се счита за символ на свещената геометрия, за която се казва, че съдържа древна, религиозна стойност, изобразяваща основните форми на пространството и времето.

Превод от английски – Нина Жишева