Ще изразходим ли питейната вода?

Ще изразходим ли питейната вода?

23/01/2019 Off By martha

От космоса, нашата планета изглежда, че има повече вода отколкото земя. Но въпреки, че 71% от повърхността е вода, повече от половината популация на планетата Земя страда от екстремен излишък на питейна вода. Текущи изчисления предсказват, че до 2040 година поне още 20 държави ще са в нужда от вода. Взети заедно, тези мрачни статистики повдигат плашещ въпрос: Свършва ли ни „чистата вода“?

Отговорът е да, но същевременно, не. На планетарната скала, Земята не може да остане без питейна вода благодарение на водните цикли. Тази природна система продължително произвежда и рециклира водата на планетата. От пара, до течност, до лед, този процес обикаля из цялата земя. Въпросът не се отнася за това, колко вода има, а по-точно какво количество е достъпно за човечеството. 97% от течностите на земята са солена вода. Тя е прекалено натрупана с минерали за да можем да я консумираме или да използваме за земеделие. От оставащите 3% потенциална питейна вода, повече от 2% е заледена в ледници. Това остава по-малко от 1% чиста питейна вода, която някак си трябва да поддържа всичкият живот на планетата ни.

Източници като реки и езера биват бързо изконсумирани от хората, но бавно възобновени от природата. Тези лимитирани източници не са разпределени по равно из планетата. Географията предоставя много повече дъждове и природни източници на вода на определени региони, но оставя други буквално „на сухо“. Ресурсите които са нужни за предоставянето на вода до тези региони са изключително скъпи. Хората се струпват на местата където реално има питейна вода, но я изразходват по-бързо от колкото природата може да я възобнови.

Вярно е, че водата на планетата не изчезва, човечеството изразходва източниците на питейна вода с огромна скорост. Използваме вода не само за пиене, но и за готвене и чистене. Тези разходи се равняват на около 3.6% от глобалната употреба на вода. Около 4.4% бива използвана от заводите. Оставащите 92% се използва само за земеделие. Колкото и шокиращ да е този факт, земеделието е нужда, без която е невъзможно поддържането на човечеството.

Справянето с този проблем изисква глобално решение. Промяната трябва да произлезе от обществото. Промяната в начина на живот за много е трудна, но без вода няма и живот.

Автор: Мартина С. Попова