Свещените маски на Бали

Свещените маски на Бали

04/12/2018 Off By nina

Докато повечето туристи първо се впечатляват от красотата си в магазини и представления, балинезийските маски крият дълбоки духовни значения под естетическата си външност. Свещеното значение на маските може да бъде открито между анимичния им корен и тяхната роля в традиционните изпълнения.

Трябва да се признае, че използването на маски за свещени ритуални цели не е уникално за Бали. От маските за Деня на мъртвите в Мексико до различни африкански племенни маски, маските се ползват за различни обичаи и вярвания в различните култури. И сред тези култури, Бали е едно от малкото места, където актът и изкуството на маските не само е жив, но и процъфтява.

Характерът на балинезийските маски се корени от анимизма и динамиката на културата. От представата, че боговете присъстват във всички неща, древните балинезийци създават красиви “домове” за духа и трансцеденталните енергии, за да живеят. Маската е средство на наследствени духове да пребивават или посещават физическия свят, тъй като представляват божествените същества или енергиите във физическа форма.

Някои маски са изработени като домове на духовната енергия, следвайки специфични обичаи, традиции и инструкции в създаването – специфичен материал, време на изработване, начини за правене и т.н. Тези маски се използват в свещени церемонии и дори съществуват церемонии, посветени на техните правомощия.

Когато индуските влияния навлизат в Бали, религията взаимодейства и бива динамично възприета от съществуващата система на древните вярвания. Маските и другите културни обекти запазват своята роля и функция, докато съдържанието на ученията се разширява и развива, за да приспособи тази нова религиозна система. Белинезийският хиндуизъм създава своите хиндуистични митологии и учения чрез собствения си танц, музика и предмети, като маски.

Маските не обслужват сами духовните си цели. Съчетани с музика, костюми и танци, тази сложна синергия създава най-голямо благоговение, когато се представя на боговете в храмове или на церемонии.

Изпълнителите също са важна част от свещените традиционни изпълнения. Танцьорите, например, се разглеждат като пратеници или дори представители на божествата. В тази вяра маската играе роля при поканването и приемането на божествената енергия, която по-късно ще “поеме” или ще се прояви в тялото на танцьора или неговите свойства. Ето защо, изпълнителите винаги са задължени да преминат през определени очистващи ритуали, преди да поставят маска или да изпълнят танц.

Свещените маски се използват в различни процесии от масивни храмови ритуали до церемонии, които празнуват лични моменти като сватби или погребални ритуали. По време на социални или развлекателни танци, маските служат като символ на определени герои от случката, която пресъздават.

Днес туристите познават балинезийските маски повече като прекрасен сувенир, с който украсяват стените в домовете си. Макар че това се смята за изключително неподходящо за свещени маски, които трябва да се съхраняват спретнато в памучни торбички и да се пазят в храма, някои маски вече се изработват за декоративни цели и следователно не изискват същото третиране, каквото изискват свещените маски. Те просто ще напомнят за богатото минало и култура на Бали и за свещените им значения, които носят и до днес.