Японците садят прочетените си вестници

Японците садят прочетените си вестници

24/11/2018 Off By nina

Япония още веднъж демонстрира, че е напреднала държава. Най-новото й изобретение представлява вестник от рециклирана и растителна хартия, който можете да засадите, след като го прочетете. Нарича се “Зелен вестник” и е изобретен от издателя на известния японски всекидневник The Mainichi Shimbunsha.

След като прочетете вестника, накъсайте го на малки парчета и го посадете.

Хартията, която може да бъде засадена, не е новина. Тя е на пазара от няколко години и е смес от рециклирана хартия, вода и малки цветя или билки (може да се направи лесно и у дома). И може да се използва отново по творчески начин: след като приключите с него, не го хвърляйте, по-скоро го разкъсайте на малки парченца, засадете и го поливайте и в рамките на няколко седмици неочаквано ще имате растения и цветя.

Идеята е замислена от Dentsu Inc, една от най-големите рекламни агенции в Япония, която работи с „The Mainichi“. Зеленият вестник не е първата устойчива инициатива, предприета от японския всекидневник. Неговият ангажимент към опазването на околната среда вече е добре известен, благодарение на предишната рекламна кампания за донорството на вода за населението, страдащо от жажда. „“The Mainichi“ не предприема действия само чрез информация, но и чрез решаване на глобални проблеми”.

Екологичният вестник има огромен успех, тираж на над четири милиона копия на ден в цялата страна и приходи от около осемдесет милиона йени, еквивалентни на над 700 000 долара. Инициативата включва и училища за повишаване на осведомеността на децата по въпросите на околната среда и да ги научи на значението на рециклирането. За да се намалят емисиите на CO2, генерирани от традиционните системи за обезвреждане на отпадъци, необходимо е отпадъчните материали и най-вече хартията, да бъдат рециклирани.