Австралия срещу пластичното замърсяване

Австралия срещу пластичното замърсяване

26/11/2018 Off By martha

С продължение на времето намираме все повече варианти да се справим с замърсението на природата. Един от най-големите проблеми е пластиката и боклуците. Много от тях биват изхвърляни в реки и океани, унищожавайки екосистемата на тези басейни. Не само това, но в процеса сравнително замърсява водата, която евентуално ще достигне до нашата трапеза.

Европейският съюз текущо е признал забрана на пластиката, която ще влезе в сила през 2021г. До тогава държавите трябва да се съобразят с изискванията и да спрат производството на описаните пластични предмети. Но една държава взима инициативата в собствените си ръце.

Това лято власти от Австралия инсталирали нова система за филтриране. Тази система е невероятно проста и полезна. Както правителството, така и гражданите вече са видели ползите от използването й. Състои се от мрежа, поставена на изхода на дренажна тръба, която помага за улавяне на големи отпадъци и за защита на околната среда от замърсяване. Тези тръби изпускат вода от жилищни райони в естествени райони, а отпадъците от тези места могат да бъдат в огромни количества, което сравнително вреди на околната среда. Освен това, този боклук обикновено се измива от силни дъждове, които го издърпват до дренажните системи.

Австралийските власти започнали с инсталирането на 2 мрежи и били изумени от резултатите – тяхната нова система за филтриране успяла да хване повече от 360 килограма боклук в продължение на няколко седмици. Така че, било решено да се инсталират тези “капани” и да се минимализира замърсяването на природата и конкретно водата. Въпреки че инсталирането и поддръжката струват пари, общата система е доста рентабилна, тъй като властите спестяват значителни разходи. Например, сега те спестяват от разходите за ръчен труд, които преди това е трябвало да плащат на хора, които да събират всички отпадъци.

Когато мрежите се напълнят, те се повдигат и боклукът се изхвърля в специални камиони за събиране на боклук. Мрежите се връщат на дренажните отвори и продължават работата си. Тази нова система за филтриране доказва още веднъж, че малките неща имат значение и че съсредоточаването върху тях може да има голямо и положително въздействие върху околната среда и човечеството като цяло.

Автор: Мартина С. Попова