Грабливите птици

Грабливите птици

05/09/2019 Off By martha

Някога грабливите птици били използвани за лов, носейки слава на госпорадите си. А образът на кръвожадната граблива птица изместил предишния образ на тачената като божество птица.

Осем от всички десет птици са хищници: те се хранят с други животни. Но грабливите птици са единствените, които си служат с пръстите си, с дълги и остри нокти, за улавяне и убиване на плячката. Главно месоядни, те притежават здрави, остра и извита човка, предназначена да разкъсва на парчета месото.

Изключително острото им зрение, съчетано понякога с обонянието, им позволява да съзират отдалеч животните, с които се хранят (дребни гризачи, птици, риби, змии, земноводни и дори насекоми). Прочути с мощния си полет, грабливите птици могат да се реят продължително, да се задържат неподвижно във въздуха или да нападат с пикиране. Ръстът, оперението, начинът на живот и разпространението им да най-разнообразни, тъй като групата им обхваща над 380 вида по света.

Грабливите птици населяват почти цялата земя, с изключение на Антарктика. Те образуват стабилни двойки, които остават заедно цял живот. През размножителния период женската е изцяло зависима от мъжкия. Тя остава в гнездото да мъти, да пази и защитава малките, гокато партьорът й тързи храна. Това разпределение на задачите е породило значителна разлика в ръста и теглото на представителите на двата пола. Женската е обикновено по-едра: наистина броят на малките й зависи пряко от запасите й от мазнини. Мъжкият е по-лек, а структурата му е приспособена за лов – една дейност, която изисква бързина и ловкост.

Древните грабливи птици пренадлежат към разред соколоподобни. Разпределят се в пет големи семейства, сред които ястребови, американски лешояди и птици-секретари. Калифорнийският кондор е от семейството на американските лешояди. За разлика от кондора в Андите, този в Калифорния, САЩ, е на път да изчезне поради лов и отравяне. В момента на свобода живеят по-малко от 30 птици! Размножаването му е много бавно, женската мъти един път на 2 години, а малкото достига полова зрялост час на 6 години.