Как се четат йероглифи?

Как се четат йероглифи?

23/10/2018 Off By martha

Бързият отговор? Трудно.

Преди 350 години, йероглифите не са означавали нищо. Хората са нямали ни най-малка идея какво означават египетските йероглифи. Днес почти никой си няма представа освен ако не е някой египтолог. Ние ще ви помогнем да разберете.

Египет е толкова стара цивилизация, че не знаем от къде изобщо са дошли йероглифите. Те са се използвали за „официално“ писане – неща като документи, история, науки. Коптския език бил по-лесен и се използвал за всекидневието. Това означавало, че по-голямата част от древноегиптяните не можели да разберат йероглифите. Когато Александър Македонски завладява Египет, той внася със себе си гръцкия. Много по-късно, Наполеон посещава Египет и намира Розетския камък. Бил е закаран в Британският исторически музей в Лондон и чак 200 години по-късно учените осъзнават какво имат – един и същ текст написан с йероглифи, на коптски и древногръцки. Така малко по малко сме започнали да разшифроваме този език.

Първоначало се е мислило, че всеки символ представлявал идея, а не звук. Емотиконите са подобен вид език, но по-голямата част от света пише фонетично – знаците означават определен звук или сричка. Оказало се, че йероглифите са сбор от двете взети заедно. В някои случаи един символ може да представя определен звук, базиран на контекста, но също така може и да означава и буквално предметът или изобразеното животно. Нямаме си представа как древноегипетският е звучал. При много от преводите, особено тези на имена, не оказват просто сбор от множество съгласни и не само трябва да интерпретираме съгласните, които липсват. Много от думите нямат точен превод в йероглифи за това се използват синоними, но към тези синоними се добавят уточнения, за да се обозначи за какво точно става въпрос.

Така можете да се опитвате да си преведете името и да се озовете с огромна колонка от символи. Най-лесния начин е да намерите значението на името си и да потърсите символа за него. Няма правилен или грешен начин да се напише името на някой, така че което на вас ви харесва – това ще е. Не забравяйте да оградите и името си в картуш – всички имена се отделят от текста така.

 

Автор: Мартина С. Попова