Кой да предположи, че плесените могат да бъдат толкова полезни

Кой да предположи, че плесените могат да бъдат толкова полезни

03/09/2019 Off By nina

Изследователи откриха плесени, които могат да разрушат пластмасата за седмици.

Изследователи от Кунминския институт по ботаника на Китайската академия на науките откриха плесен, която потенциално би могла да ни помогне да се справим с проблема с неразградимите биологични пластмаси. Плесента е в състояние да разгради отпадните пластмаси за няколко седмици, които иначе биха се запазили в околната среда с години.

Aspergillus tubingensis обикновено се намира в почвата, но проучването установи, че тя може да процъфтява и на повърхността на пластмасата. Тя отделя ензими, които разграждат връзките между отделните молекули и след това използва мицела си, за да ги разрушат.

Смята се, че има всякакви видове плесени с полезни свойства, за които все още не знаем много, но тъй като обезлесяването и друга човешка дейност продължават да унищожават местообитанията, ние никога няма да получим достъп до такива видове.

Изследователите всъщност откриха Aspergillus tubingensis на сметище в Исламабад, Пакистан.

Проучването отбелязва, че има няколко фактора, които влияят върху способността на плесените да разграждат пластмасата. Температурният и рН балансът на тяхната околна среда, както и типът културна среда на мястото, оказват влияние върху ефективността им.

Следващата стъпка за тези изследователи е да разберат какви условия биха били идеални, за да се улесни практическото им прилагане.

Плесените могат да се използват за справяне с проблема с пластмасовите частици, които плуват в нашето водоснабдяване, като бъдат пуснати на работа в пречиствателна станция или в замърсена с материала почва.

Ползите от микоремедиацията – практиката да се използват плесени за разграждане на нежелани вещества – стават все по-очевидни, тъй като откриваме видове, които могат да разградят повече разновидни материали.

Превод – Нина Жишева