Най-простото растение – водораслото

Най-простото растение – водораслото

07/05/2019 Off By martha

Водораслото Macrocystis pyrifera е голямо колкото най-високото дърво, секвеята. Цели 90 метра, то е закотвено на дъното на океана, разглоненото му тяло се носи под водата.

Има водорасли с различен размер и във всички влажни среди: морето, реките, канализацията, даже в горите и калта. Не всички водни растения да водорасли. Последните да много особени: без корени, стъбло, цветове, даже без истински листа – изградени са от разположени една до друга клетки. Те образуват тялото, наречено “талус”.

Водораслите, както повечето разтения, имат хлорофил: той им позволява да се хранят с минерални соли от почвата. Тъй като водораслите хямат корени, целият им талус абсорбира тези соли, които хлорофилът преобразува в жива материя. Някои редки видове, виреещи на места без светлина, като канализацията, или в дълбоки води, нямат хлорофил: те се хранят като животните, абсорбирайки органични вещества, разтворени във водата.

Най-често се възпроизвеждат по безполов начин: без полови клетки и оплождане. При някои част от талуса се откъсва, за да се роди ново растение. Други се размножават чрез делене на клетките: една клетка-майка дава две дъщерни клетки, от които се образуват нови растения.

Приблизително 30,000 вида са изградени само от една клетка. Те съставят основно морския планктон. Съществуват над 8,000 вида зелени водорасли, някои от които са едноклетъчни. Повечето са сладководни. По-сложните форми, както при морската салата и харовите водорасли, се срещат в солени води. Морските видове са с разнообразни форми: куполи, нишки, туфи.

Кафявите са около 2,000 вида. Талусът има при ясто различими части, наподобяващи стъбло, листа и корен, с който водораслото се закачва за морското дъно. Живеят на по-големи дълбочини от зелените водорасли.

Червените водорасли за почти 4,000 видо, главно морски. Често пъти разклонени, закачват се с мустачки. Живеят на големи дълбочини: дебел слой вода пропуска малко светлина го тях. Червеният цвят им помага по-добре да използват тази светлина за изработване на храната си.